Blog

37 รายการ
การใช้ปากการ่างแบบลงในกระดาษแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารและส่งต่อแนวความคิดได้อย่างรวดเร็ว
Apple มีปัญหาเรื่องการควบคุมสินค้าคงคลังทำให้มียอดขายพ่ายแพ้คู่แข่งอย่าง Dell สตีฟจอบส์จึงให้ความสำคัญในจุดนี้มาก เขาจึงจ้าง Tim Cook ผู้ที่เคยทำงานกับ Compaq และ IBM
ยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกธุรกิจต้องพยายามสรรหาเทคโนโลยีเพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กรตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้มากขึ้น
มนุษย์ทุกคนมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนย่อมต่างและไม่เท่ากันด้วย แน่นอนว่าเราคงจะไม่ได้เก่งในทุก ๆ เรื่อง แต่เราก็สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งได้ เพื่อทำให้การใช้ชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้มากยิ่งขึ้น
ในกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อก้าวไปสู่การสร้างความแตกต่างและนวัตกรรม มักมีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวกีดกั้นที่ทำให้กระบวนการนั้นไม่สำเร็จ
ตัวอย่างของความสำเร็จในการบริการลูกค้าเราเห็นมากมาย เช่น Apple Store, Starbucks, Four Seasons FedEx ธุรกิจเหล่านี้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
บริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่าง Apple มีรายได้อย่ามหาศาลแต่รู้หรือไม่ว่า พวกเขาได้เงินมาจากการขายสินค้าอะไร
การระดมสมองมีมาอย่างช้านานแล้ว วัตถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละคนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือทำบางอย่างให้สำเร็จ
เวลาที่เราขายสินค้าให้กับลูกค้า ทุกอริยบทที่เราแสดงออกทั้งทางร่างกาย การสื่อสารด้วยภาษา สายตาที่จ้องมอง ลูกค้ามักใส่ใจเราเสมอ การที่เราแสดงด้านที่ไม่เหมาะสม หรือทำให้พวกเขาไม่พอใจแม้แต่นิดเดียว นั่นคือหายนะอย่างแน่นอน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์