Blog

57 รายการ
ระบบ CRM ที่จะมาช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น
363 ผู้เข้าชม
โปรแกรม myCRM ที่ครอบคลุมทุกงานการการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า มาดูกันเลยว่ามี Feture ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณกันเลย
229 ผู้เข้าชม
สิ่งที่สำคัญในการตลาดยุคใหม่เน้นใส่ใจประสบการณ์ของผู้บริโภคเป็นหลัก และหันมาทำ CRM เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
181 ผู้เข้าชม
ระบบ CRM ช่วยจัด Rating ของลูกค้าได้ เพื่อเป็นการจัดกลุ่มลูกค้าตามระดับความสนใจที่มีต่อสินค้าหรือบริการของบริษัทเรา
117 ผู้เข้าชม
ดูรายงานสรุปยอดขายประจำเดือน ประจำเดือนได้ง่าย ๆ ด้วย myCRM
260 ผู้เข้าชม
ใช้งาน โปรแกรม myCRM ได้อย่างสมบูรณ์ ต้องทำตามวิธีนี้
575 ผู้เข้าชม
เหตุผลที่คุณควรใช้โปรแกรม myCRM ต้องดู
217 ผู้เข้าชม
ธุรกิจจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เมื่อใช้ระบบ CRM (Customer Relationship Management)
430 ผู้เข้าชม
7316 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์