ไม่พลาดงานขายที่สำคัญ ด้วยปุ่ม "Notification" บนโปรแกรม myCRM

ไม่พลาดงานขายที่สำคัญ ด้วยปุ่ม "Notification" บนโปรแกรม myCRM

แจ้งเตือนบนระบบ myCRM เพื่อไม่พลาดงานที่สำคัญ ด้วยปุ่ม "Notification"

มาดูกันว่า แต่ละเมนูจะมีอะไรกันบ้าง


เอกสารรออนุมัติ


ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย


Lead ที่ยังไม่ได้คัดกรอง


โอกาสทางการขายที่ยังไม่ได้ปิด


ใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ปิด


ใบเสนอราคาที่เกินกำหนดวันยืนราคา


ใบกำกับภาษีที่ค้างชำระเงิน


ใบกำกับภาษีที่เกินกำหนดวันเครดิต

 320
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์