Blog

69 รายการ
ระบบ Saleforce ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ myCRM เป็นระบบที่สนับสนุนการทํางานของฝ่ายขายให้มีประสิทธิภาพ
526 ผู้เข้าชม
ช่วยในการบริหารทีมงานขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขายมากยิ่งขึ้น
615 ผู้เข้าชม
ระบบที่สนับสนุนการทํางานของฝ่ายขาย สามารถบริหารข้อมูลของลูกค้า Prospect ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
701 ผู้เข้าชม
โปรแกรม myCRM จะช่วยกระตุ้นการทำงานของคนในทีมให้เกิดผลลัพธ์ได้มากขึ้น และช่วยสนับสนุนให้พนักงานขายในทีมของคุณสามารถทำงานและอัปเดตงานต่าง ๆ ได้จากทุกที่ ทุกเวลา
446 ผู้เข้าชม
ระบบ CRM ที่จะมาช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น
837 ผู้เข้าชม
โปรแกรม myCRM ที่ครอบคลุมทุกงานการการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า มาดูกันเลยว่ามี Feture ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณกันเลย
673 ผู้เข้าชม
สิ่งที่สำคัญในการตลาดยุคใหม่เน้นใส่ใจประสบการณ์ของผู้บริโภคเป็นหลัก และหันมาทำ CRM เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
867 ผู้เข้าชม
ระบบ CRM ช่วยจัด Rating ของลูกค้าได้ เพื่อเป็นการจัดกลุ่มลูกค้าตามระดับความสนใจที่มีต่อสินค้าหรือบริการของบริษัทเรา
493 ผู้เข้าชม
24209 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์