เคล็ดลับดีๆ

เคล็ดลับดีๆ

17 รายการ
Customer Relationship Management หรือเรียกว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ
546 ผู้เข้าชม
สามารถตั้งค่าชื่อแบบฟอร์ม และผู้ลงนามแบบฟอร์ม ตามการใช้งานชองบริษัทเองได้แล้ว
462 ผู้เข้าชม
ปุ่ม "Notification" ช่วยแจ้งเตือนเรื่องงานเอกสาร และการติดตามลูกค้า ทำให้ไม่พลาดงานสำคัญ
500 ผู้เข้าชม
โปรแกรม myCRM ที่ครอบคลุมทุกงานการการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า มาดูกันเลยว่ามี Feture ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณกันเลย
673 ผู้เข้าชม
ระบบที่สนับสนุนการทํางานของฝ่ายขาย สามารถบริหารข้อมูลของลูกค้า Prospect ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
701 ผู้เข้าชม
ช่วยในการบริหารทีมงานขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขายมากยิ่งขึ้น
615 ผู้เข้าชม
4641 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์