ลูกค้าของเรา

ส่วนหนึ่งของลูกค้าจากหลากหลายประเภทธุรกิจ ที่ไว้ใจเลือกใช้ myCRM เพื่อให้การบริหารงานขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Customers

145 รายการ
เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเดิมก่อตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรม
ประกอบกิจการให้บริการสวนสนุกและธีมปาร์ค
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องพิมพ์ และวางระบบเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายชั้นนำจากทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย และนิวซีแลนด์
ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมมืออาชีพชั้นนำในประเทศไทย ให้บริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมสำหรับทั้งภาครัฐและเอกชน
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลประชาพัฒน์
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือ และวัสดุวิทยาศาสตร์ชั้นนำ แก่ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศไทย
ประกอบกิจการจำหน่ายและบริการซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ยี่ห้อ HANNA
ประกอบกิจการผลิตเครื่องประดับประเภทเงิน ฝังพลอย เพื่อการส่งออก
ประกอบกิจการให้ความรู้ และจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์