062-310-6964     sale@getmycrm.com    

ลูกค้าของเรา

ส่วนหนึ่งของลูกค้าจากหลากหลายประเภทธุรกิจ ที่ไว้ใจเลือกใช้ myCRM เพื่อให้การบริหารงานขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Customers

128 รายการ
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายวัสดุทำด้วยพลาสติก ส่งออกและจำหน่ายวัสดุทำด้วยพลาสติก
เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเดิมก่อตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรม
ประกอบกิจการให้บริการสวนสนุกและธีมปาร์ค
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องพิมพ์ และวางระบบเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายชั้นนำจากทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย และนิวซีแลนด์
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือ และวัสดุวิทยาศาสตร์ชั้นนำ แก่ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศไทย
ประกอบกิจการจำหน่ายและบริการซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ยี่ห้อ HANNA
การให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
ประกอบกิจการจำหน่ายผ้าม่าน และวอลเปเปอร์
ประกอบกิจการซื้อมาขายไปสินค้าประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์และชิ้นส่วนทางกลที่ใช้ในการควบคุม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์