Blog

45 รายการ
ช่วยในการบริหารทีมงานขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขายมากยิ่งขึ้น
24 ผู้เข้าชม
71 ผู้เข้าชม
โปรแกรม myCRM จะช่วยกระตุ้นการทำงานของคนในทีมให้เกิดผลลัพธ์ได้มากขึ้น และช่วยสนับสนุนให้พนักงานขายในทีมของคุณสามารถทำงานและอัปเดตงานต่าง ๆ ได้จากทุกที่ ทุกเวลา
74 ผู้เข้าชม
ระบบ CRM ที่จะมาช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น
96 ผู้เข้าชม
โปรแกรม myCRM ที่ครอบคลุมทุกงานการการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า มาดูกันเลยว่ามี Feture ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณกันเลย
107 ผู้เข้าชม
สิ่งที่สำคัญในการตลาดยุคใหม่เน้นใส่ใจประสบการณ์ของผู้บริโภคเป็นหลัก และหันมาทำ CRM เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
95 ผู้เข้าชม
ระบบ CRM ช่วยจัด Rating ของลูกค้าได้ เพื่อเป็นการจัดกลุ่มลูกค้าตามระดับความสนใจที่มีต่อสินค้าหรือบริการของบริษัทเรา
65 ผู้เข้าชม
ดูรายงานสรุปยอดขายประจำเดือน ประจำเดือนได้ง่าย ๆ ด้วย myCRM
172 ผู้เข้าชม
5114 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์