062-310-6964     sale@getmycrm.com    

Blog

69 รายการ
Customer Relationship Management หรือเรียกว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ
572 ผู้เข้าชม
จัดการข้อมูลลูกค้าด้วยเมนู Lead ในโปรแกรม myCRM
649 ผู้เข้าชม
สามารถตั้งค่าชื่อแบบฟอร์ม และผู้ลงนามแบบฟอร์ม ตามการใช้งานชองบริษัทเองได้แล้ว
473 ผู้เข้าชม
ระบบที่ช่วยในการบริหารงานบริการหลังการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้พนักงานแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
606 ผู้เข้าชม
เครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ยอดขายจาก Data ได้สะดวก รวดเร็ว สามารถมองเห็นสถานการณ์ขององค์กรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์ตัวเลขเอง
2022 ผู้เข้าชม
Lead จะช่วยให้บริษัทเติบโต ความท้าทายที่มีคือการ convert จาก Lead ให้กลายเป็นลูกค้า และจะช่วยคัดกรองลูกค้า
1311 ผู้เข้าชม
บทลงโทษจะช่วยเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับองค์กร เป็นการเสริมแรงทางบวกเข้าไปช่วยกระตุ้นให้อยากสร้างผลงานที่ดีขึ้น
1278 ผู้เข้าชม
ความเหมาะสมของแต่ละแผนก เมื่อนำระบบ myCRM ไปใช้กับธุรกิจในแต่ละแผนก
666 ผู้เข้าชม
25043 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์