Blog

27 รายการ
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจ การให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นจุดยุทธ์ศาสตร์ในการบ่งบอกถึงความสำเร็จถึงเป้าหมายเนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกหลายทางในการตัดสินใจการเลือกใช้เลือกซื้อ ดังนั้นการที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จ ต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าและการบริการ เพื่อนำมาใช้เพื่อความสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการนำเสนอ นวัตกรรมการตลาดเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่ในตลาดไม่เคยมีคู่แข่งขันทำมาก่อน
28 ผู้เข้าชม
2718 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์