Blog

68 รายการ
สามารถตั้งค่าชื่อแบบฟอร์ม และผู้ลงนามแบบฟอร์ม ตามการใช้งานชองบริษัทเองได้แล้ว
50 ผู้เข้าชม
ระบบที่ช่วยในการบริหารงานบริการหลังการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้พนักงานแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
88 ผู้เข้าชม
เครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ยอดขายจาก Data ได้สะดวก รวดเร็ว สามารถมองเห็นสถานการณ์ขององค์กรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์ตัวเลขเอง
101 ผู้เข้าชม
Lead จะช่วยให้บริษัทเติบโต ความท้าทายที่มีคือการ convert จาก Lead ให้กลายเป็นลูกค้า และจะช่วยคัดกรองลูกค้า
102 ผู้เข้าชม
บทลงโทษจะช่วยเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับองค์กร เป็นการเสริมแรงทางบวกเข้าไปช่วยกระตุ้นให้อยากสร้างผลงานที่ดีขึ้น
83 ผู้เข้าชม
12150 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์