Blog

37 รายการ
กำไรจากการขายแต่ละครั้งสำคัญอย่างไร? ยอดขายที่ไม่มีกำไรเหมือนกับ "อาหารขยะ" ของธุรกิจ  เมื่อเรามียอดขายจำนวนมาก แต่ไม่มีกำไรเลย เราก็ไม่สามารถนำกำไรที่ได้ไปลงทุนต่อเนื่องได้ ดังนั้นยอดขายเยอะแต่ไม่มีกำไรก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคุณค่าที่สูญเปล่า
สำหรับบ้านเราเมื่อพูดถึงพนักงานขายที่เก่ง เรามักนึกถึงผู้ที่นำเสนอสินค้าเก่ง จดจำข้อมูลสินค้าได้อย่างแม่นยำ บุคลิกดีและมีความคล่องแคล่วในการนำเสนอสินค้า แต่ความต้องการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นทำให้เป้าหมายในการขายเป็นการรีบปิดการขาย จนบางครั้งอาจสร้างความเบื่อหน่ายในการรับข้อมูลสินค้าจากลูกค้าได้
ธรรมชาติของมุนษย์คือชอบของแปลกใหม่ มันเป็นสิ่งจำเป็นที่ธุรกิจต้องทำ การเปลี่ยนแปลงหรือการปล่อยของใหม่อาจเป็นรูปร่างหน้าตา บรรจุภันฑ์ รสชาด สี กลิ่น หรือสิ่งอื่นเล็กน้อยที่จูงใจให้ลูกค้ากลับมาสนใจสินค้าตัวเดิมได้ เพราะถ้าไม่มีอะไรใหม่ ก็ไม่มีความจำเป้นที่ลูกค้าจะต้องกลับมาหาเรา
แผนการดำเนินงานที่ดีควรถูกกำหนดร่วมกันทุกฝ่าย และสามารถนำมาใช้ได้จริง ส่วนการประเมินว่าแผนสำเร็จหรือไม่ อยู่ที่ผลงานปลายทางของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า นั่นคือ ความจงรักภักดีในตราสินค้านั่นเอง
การออกแบบ นอกจากจะใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วยังมีองค์ประกอบอื่นที่ถูกมองว่าคล้ายกับ การปรุงอาหาร
คุณตัน นักการตลาดเชิงรุกและเป็น Marketing Leader ในธุรกิจชาเขียว คุณตันประสบความสำเร็จด้วยความตั้งใจและมุ่งมานะในการทำธุรกิจอย่างแน่วแน่ โดยทัศนคติหลักของคุณตัน คือ การเข้าไปนั่งในหัวใจของลูกค้า ด้วยวิธีการหลายๆรูปแบบที่เราเห็นกัน แต่คุณตันได้เคยเปิดเผยวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้าจดจำเราได้มากกว่าคู่แข่งรายอื่น
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์