ช่วง WFH นี้ รักษาความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM ออนไลน์

ช่วง WFH นี้ รักษาความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM ออนไลน์

     คงทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในช่วงนี้ ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้บริหารของแต่ละบริษัทหนักอกหนักใจเป็นอย่างมาก จนทำให้หลายบริษัทต้องลดจำนวนพนักงาน ลดเงินเดือนพนักงาน  หรือลดวันทำงานของพนักงานลงไป  ทำให้ทีมขายที่ถือเป็นกองหน้าของบริษัทต้องปรับกลยุทธ์พร้อมรบกับสภาวะวิกฤต

     สำหรับธุรกิจ คือความท้าทายอย่างหนึ่ง ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ลูกค้าต้องการมากกว่าข้อเสนอที่ดีที่สุดหรือราคาต่ำสุด ต่างแสวงหาความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในแบรนด์ที่ ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรตั้งเป้าหมายในการทำธุรกิจคือทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีกับแบรนด์ และเพื่อรักษาฐานลูกค้าประจำของแบรนด์ให้ดีที่สุด


     มีเพียงไม่กี่ธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ดังนั้นหลายๆ บริษัทจึงต้องจัดลำดับความสำคัญเรื่องของทรัพยากรและการตั้งเป้าหมายเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤต ธุรกิจไหนที่ได้รับผลกระทบถ้าไม่ได้มีแผนตั้งรับไว้ก็ควรจะเริ่มจัดการหลังจากเกิดเรื่องทันที มองหาปัจจัยที่สามารถควบคุมได้หรืออย่างน้อยที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าใกล้เคียงกับเป็นปกติมากที่สุด และที่สำคัญอย่าลืมกลยุทธ์การเอาตัวรอดนั่นคือการรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ วันนี้ทางทีมงานจึงมาแนะนำการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ถึงแม้ว่าเราจะ Work From Home อยู่ ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

1. จัดเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยระบบ myCRM ออนไลน์
    ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน หรือที่ไหน ก็ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าที่มีโอกาสซื้อสินค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเดิม หรือลูกค้ารายใหม่ เพื่อใช้ในการคัดกรองต่อว่ามีโอกาสที่จะขายได้มากน้อยเพียงใด และสามารถส่งข้อมูล Lead ดังกล่าวให้พนักงานขายไปดำเนินการขายในขั้นตอนต่อไป และคุณยังสามารถ Disquelify Lead ที่มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าของเราน้อยทิ้งได้ทันที ซึ่งจะช่วยกรอกข้อมูลจำนวนมากให้เหลือเฉพาะลูกค้าที่มีโอกาสสูงตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดไว้ได้

2. ทำเอกสารขายออนไลน์
    ออกเอกสารสำคัญทางการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และใบกำกับภาษีอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมขายมั่นใจได้เลยว่าทุกเอกสารงานขายที่พนักงานออกให้กับลูกค้าจะมีความถูกต้องและอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับที่ธุรกิจกำหนดไว้ เพราะทุกการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้ผ่านโปรแกรม myCRM ออนไลน์

3. คอย Update โอกาสทางการขาย (Opportunity) 
    สร้างโอกาสทางการขาย เมื่อมีการติดต่อกับลูกค้า และลูกค้ามีความสนใจในสินค้าหรือบริการของกิจการ ถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อสินค้า กิจการจึงจำเป็นต้องมีการบันทึกค่าโอกาสทางการขาย เพื่อให้ทราบยอดประมาณการ และระยะเวลาที่คาดว่าจะปิดการขายรวมถึงวางแผนการดำเนินการขายอย่างมีประสิทธิภาพจนปิดการขายได้สำเสร็จ
 
4. เมนูกิจกรรม (Activity)
    สามารถบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่มีการติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การว่าได้มีการทำ Activity ประเภทใด เริ่มเมื่อไหร่ และสิ้นสุดเมื่อไหร่ รวมถึงเก็บเป็นประวัติเพื่อใช้ในการเรียกดูยอนหลัง ซึ่งมีการบันทึก Activity มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ Task, Phone และ Email สามารถแสดงข้อมูลกิจกรรมในรูปแบบ “ปฏิทิน” ที่มีการบันทึกจากเมนูกิจกรรม ประเภท Task, Phone หรือ Email ที่ช่วยให้ทราบว่าจะต้องทำอะไร เมื่อไหร่บ้าง เป็นต้น สามารถแสดงปฏิทินวันสำคัญของลูกค้า หรือเจ้าหนี้ เพื่อให้กิจการได้รับทราบและจะได้จัดส่งจดหมาย หรือส่งของขวัญเพื่อแสดงความยินดี ซึ่งการกำหนดวันสำคัญต่างๆ สามารถบันทึกที่เมนูลูกหนี้ และเมนูเจ้าหนี้
 79
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์