Blog

69 รายการ
เมนูที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลลูกค้าได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดด้วยตนเอง โดยการสร้างข้อมูลลูกค้าผ่านการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลสรรพากร
1101 ผู้เข้าชม
จ่าหน้าซองจดหมายได้ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม myCRM
5489 ผู้เข้าชม
การวิเคราะห์ SWOT จะสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลในทางบวกและลบ ทำให้เราสามารถค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของธุรกิจ
7290 ผู้เข้าชม

Sales Force (เซลล์ฟอร์ซ) หรือ ระบบ CRM คือระบบการจัดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  ซึ่งจะสนับสนุนการทำงานของเซลล์ให้ง่ายขึ้น  วางแผนการขาย ตารางนัดหมาย ติดตามงาน ข้อมูลลูกค้า ประวัติการซื้อขาย  เป็นต้น  รวมทั้ง ช่วยทำให้ผู้จัดการฝ่ายขายทำงานได้ง่ายขึ้น เพราะสามารถเรียกดูรีพอร์ทของนักขายแต่ละคนและวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมขององค์กรได้

2832 ผู้เข้าชม
บริการปรับริการออกแบบและปรับแต่งแบบฟอร์มไว้รองรับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้รูปแบบแบบฟอร์มของบริษัทลูกค้าเอง เช่น ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี เป็นต้น
4327 ผู้เข้าชม
24208 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์