myCRM l ใช้เทคนิค (Carrot and Stick) ในการวางระบบ CRM ดีไหม ?

myCRM l ใช้เทคนิค (Carrot and Stick) ในการวางระบบ CRM ดีไหม ?

“Carrot and stick” เป็นวลี ที่พบบ่อยในการทำงาน (ต่างชาติมักใช้กัน) ในเรื่องของการบริหารคน
“Carrot” หรือ แครอท ในภาษาไทย อุปมาอุปไมย ก็คือ การให้รางวัล ในขณะที่ “Stick” ก็เปรียบเสมือน ไม้เรียว

      อธิบายกันง่ายๆ Carrot and Stick ก็คือวิธีการ หรือมาตรการที่ใช้ในการให้รางวัล และการลงโทษ เพื่อนำไปสู่การสร้างพฤติกรรมที่ดีของพนักงานในองค์กร ตัวอย่างเช่น ถ้าทำดี ก็ได้รางวัลไป แต่ถ้าทำผิด ก็ต้องโดนลงโทษกัน

      การใช้แรงจูงใจในการทำงานที่มีทั้งแบบจูงใจทางบวกและบังคับในทางลบ โดยยกกรณีการควบคุมลาให้เดิน จะมีการจูงใจลาด้วยการใช้แครอตมาล่อ ถ้าลาเดินได้ดีก็จะได้รับรางวัลตามเป้าหมายที่จูงใจคือแครอต เป็นการเสริมแรงทางบวกเข้าไปช่วยกระตุ้นให้อยากสร้างผลงานที่ดีขึ้นไปอีก หรือในทางตรงกันข้าม ถ้าลาเดินไม่ดีหรือไม่ตรงทาง ก็จะใช้บทลงโทษคือไม้ตีเพื่อบังคับให้ดำเนินการตามที่คาดหวัง

      มีการใช้เพื่อเป็นแรงจูงใจทางบวกขององค์กรหลายแบบเช่น ถ้าพนักงานทำงานได้ดีก็ จะมีการขึ้นเงินเดือน มีโบนัส หรือผลประโยชน์อื่นๆ ใช้เพื่อการเสริมกระตุ้นขวัญ กำลังใจ และแรงการทำงานในทางบวกเข้าไป ช่วยกระตุ้นให้คนในองค์กรอยากสร้างผลงานที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ในทางตรงข้าม ถ้าพนักงานทำงานไม่ดีหรือปฎิบัติผิดระเบียบต่างๆ ก็จะมีการกำหนดใช้บทลงโทษ เพื่อไม่ให้มีการทำอีก

      พบว่าองค์ประกอบของการวางระบบ CRM ให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดก็ตาม นอกว่าปัจจัยด้าน ซอฟต์แวร์ นโยบาย และบุคคลากร แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกับความสำเร็จ ไม่ทำให้การลงทุนระบบ CRM ของคุณสูญเปล่า ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่

  • วัฒนธรรมวัฒนธรรมทีมขาย
  • กระบวนการขายและการตลาดที่มีอยู่
  • การเข้าถึงข้อมูล
  • ความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นต่อ CRM


      ทุกองค์กรจะประสบปัญหา พนักงานที่ยอมรับ ยอมใช้งานระบบ ยอมรับประโยชน์ของซอฟต์แวร์ และยอมใช้งาน ในขณะพนักงานรอีกส่วนหนึ่ง ไม่ยอมใช้งาน เราจึงเหมาะสมที่จะใช้ เทคนิคแครอทและสติ๊ก มาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานใช้งานซอฟท์แวร์ค่ะ

Carrot 

ควรบอกถึงข้อดีในการใจงาน โปรแกรม และรางวัลสำหรับคนที่ยอมรับประโยชน์นี้

1. ช่วยทำให้คุณไม่ลืมลูกค้าแต่ละรายว่าจะต้องทำอะไรต่อ

2. ช่วยลดเวลาในการทำเซลล์รีพอร์ทแบบเดิมๆ

3. สามารถช่วยนักขายในการวางแผนต่อได้ว่าจะทำยังไงกับลูกค้าที่ยังปิดไม่ได้

4. ช่วยทำให้ผู้จัดการฝ่ายขายทำงานได้ง่ายขึ้น

5. ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถใช้ระบบนี้ในการวางแผน ตารางนัดหมาย เพื่อออกตลาดร่วมกับทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดเรียงลำดับความสำคัญของนัดหมายจากสถานะของลูกค้าที่ได้มาจากทีมขายได้

6. บางยี่ห้อมีระบบคลาวด์ ซึ่งขอให้มีอินเทอร์เน็ตก็ใช้งานได้ ไม่ต้องเสียเงินในการลงทุนซื้อระบบไอทีเพิ่มเติม ไม่ปวดหัวเรื่องปัญหาไฟล์สูญหาย 

 

Stick
บทลงโทษเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดี
1. สำหรับพนักงานเก่าที่ไม่ยอมรับ ควรจัดการโดยลงโทษพนักงานถ้าหากไม่ยอมใช้งานระบบ บอกให้เห็นถึงความสำคัญ การคำนวณยอดขายที่จะเกิดจากการเปิดเอกสารขายต่าง ๆ ในระบบ
2. สำหรับพนักงานขายที่รับเข้ามาใหม่ คุณควรตกลงกับเค้าในสัญญาจ้างเลยว่า การทำงานต้องทำผ่านระบบ CRM และจะคำนวณยอดขายจากยอดในระบบเท่านั้น เพื่อสร้างความชัดเจนในวิธีการทำงาน

 1238
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์