การตั้งค่าแบบฟอร์ม (Form Setting) ตามการใช้งานของบริษัท

การตั้งค่าแบบฟอร์ม (Form Setting) ตามการใช้งานของบริษัท
ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มตามการใช้งานได้แล้ว 

1. รายละเอียด

- กำหนด เพิ่มชื่อแบบฟอร์ม ที่ไม่เคยมีในระบบเองได้
- ลบชื่อแบบฟอร์ม เหลือเฉพาะชื่อที่ใช้งานไว้ได้
- ตั้งค่า ต้นฉบับ หรือ สำเนา ได้ เมื่อสร้างเอกสารระบบจะทำการ ติ๊กให้ทันที2. ฟอร์มเอกสาร

- กำหนดแบบฟอร์มเริ่มต้น (Default) เองได้
- สามารถตั้งค่าหัวแบบฟอร์มให้แตกต่างกับแต่ละเลขที่แบบฟอร์มเองได้
- ลบแบบฟอร์มที่ไม่ได้ใช้งานออก เหลือไว้เฉพาะที่ใช้งาน และถ้าหากลบไปแล้วสามารถกลับมาเพิ่มได้ภายหลัง
- กำหนดผู้ลงนามได้ทุกตำแหน่ง
 443
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์