ดูภาพรวมการขายได้ง่าย ๆ ด้วย "Dashboard" บน โปรแกรม myCRM

ดูภาพรวมการขายได้ง่าย ๆ ด้วย "Dashboard" บน โปรแกรม myCRM

       หลาย ๆ ธุรกิจ อาจจะรู้จักการทำ Sales Dashboard กันมาบ้างแล้ว Dashboard ก็คือการนำข้อมูลต่างๆที่อาจจะเป็นข้อมูลใน report อยู่แล้วหรือข้อมูลใหม่ ๆ มาสรุปให้สามารถเห็นภาพได้ในหน้าเดียว และเป็นข้อมูลที่อัปเดตสม่ำเสมอ เพื่อให้ทางธุรกิจสามารถตัดสินใจง่ายยิ่งขึ้น
       หลายธุรกิจ ยังคงทำ Sales Dashboard แบบ manual โดยการดึง Data จาก Report มาทำเอง โดยใช้ Spreadsheet หรือเว็บฟรีต่าง ๆ ถึงแม้ว่าเว็บไซต์จะสะดวกในการแสดงข้อมูลขึ้น แต่ก็ยังต้องนำข้อมูลมากรอกเอง

        ในปัจจุบัน มีเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ยอดขายจาก Data ได้สะดวก รวดเร็ว และยืดหยุ่น ช่วยประกอบการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ อย่าง โปรแกรมบริหารงานขายออนไลน์ myCRM
         myCRM สามารถดูสรุปข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิ, กราฟ เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น สามารถมองเห็นสถานการณ์ขององค์กรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์ตัวเลขเอง1. ผู้สนใจใหม่ : แสดงข้อมูลผู้สนใจสถานะ "New" 
2. ใบเสนอราคาที่เปิดอยู่ : แสดงรายการใบเสนอราคาที่มีสถานะ "Wait Approve และ Approve"
3. ยอดเงินมัดจำ : แสดงยอดเงินรายการเงินมัดจำตามช่วงเวลาที่เลือก

4. ยอดขายที่ชำระเงินแล้ว : แสดงยอดสรุปเอกสารใบกำกับภาษีที่รับชำระเงินแล้ว โดยจะแสดงสถานะ "Full"
5. ยอดขายที่รอชำระ : แสดงยอดสรุปเอกสารใบกำกับภาษีที่รอรับชำระ โดยจะแสดงสถานะ "Wait"
6. สรุปยอดใบกำกับภาษี : แสดงยอดขายตามช่วงเวลาที่เลือก
7. แสดงสถานะโอกาสทางการขาย ในรูปแบบกราฟทรงกรวย
8. แสดงสถานะการคัดกรองผู้สนใจ ในรูปแบบกราฟวงกลม โดยมีสถานะ
- Open (เปิด)
- New (ใหม่)
- Contact(ติดต่อ)
- Qualify (ผ่านการคัดกรอง)
- Disqualify (ไม่ผ่านการคัดกรอง)

9. แสดง 5 อันดับยอดขาย ในรูปแบบกราฟแท่ง (เป็นการแสดงรายชื่อบริษัทที่สั่งซื้อสินค้ามากที่สุด 5 อันดับ นับจากยอดใบกำกับภาษี)
10. ใบเสนอรราคาและใบสั่งขาย : แสดงจำนวนใบเสนอราคาเปรียบเทียบกับจำนวนใบสั่งขาย

ลงทะเบียนทดลองใช้งานโปรแกรมฟรี 60 วัน ได้ที่ https://app.getmycrm.com/Member/Register
 1876
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์