5 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเริ่มใช้งานโปรแกรม myCRM

5 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเริ่มใช้งานโปรแกรม myCRM

หลังจากทีได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดูแลระบบควรศึกษาวิธีการตั้งค่าระบบก่อนใช้งาน จากวีดีโอแนะนำการตั้งค่าใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน myCRM ได้อย่างสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่ระบบ

ให้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ www.getmycrm.com เลือกกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ แล้วนำ Username Password จากการลงทะเบียน กรอกเพื่อเข้าสู่ระบบเริ่มต้นใช้งานค่ะ

ท่านสามารถเลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการใช้งานหน้านี้ได้เลยค่ะ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานใหม่ให้เข้าไปที่ระบบ iSale ก่อน จากนั้น ระบบ จะแสดง หน้าต่าง All App ให้ผู้ใช้เลือกเมนูต่าง ๆ ได้เลยค่ะ

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่าข้อมูลบริษัท

เป็นการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผู้ใช้สามารถเข้าไปที่จัดการข้อมูลบริษัท > เมนูบริษัท ในหน้านี้สามารถแก้ไขหรือสร้างใหม่ได้ ระบบจะ แสดง Tab ดังนี้

 • รายละเอียด เป็นการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท เช่น ชื่อบริษัท ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ,เบอร์โทร ,อีเมล์ ,รูปโลโก้ 
 • ที่อยู่ 
 • ข้อมูลในเอกสาร คือการเพิ่มรายละเอียดที่อยู่ในหัวเอกสาร ที่จะแสดงทุกเอกสาร ลูกค้าสามารถกำหนดตามความเหมาะสม กำหนดไม่เกิน 3 บรรทัด
 • ปฎิทินบริษัท
 • สิทธิ์การใช้งาน
 • ตั้งค่า คือการตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 3 ตั้งค่าข้อมูลพนักงาน

ผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่มีสิทธิ์ตั้งค่าสามารถมาสร้าง Username Password ให้พนักงาน โดยเป็นการกำหนด รายละเอียดดังนี้

 • รายละเอียด
 • Username ,Password ,รหัสพนักงาน ,ชื่อ - นามสกุล ,อีเมล์ ,เบอร์โทร
 • ที่อยู่พนักงาน
 • บริษัท เป็นการกำหนดบริษัท หน่วยงาน ตำแหน่งงาน ที่พนักงานสังกัดอยู่


ขั้นตอนที่ 4 ตั้งค่าข้อมูลสินค้า ไปที่ตั้งค่าข้อมูลสินค้า > เมนูสินค้า

 • สินค้ามี 3 ชนิด คือสินค้าทั่วไป สินค้าบริการ สินค้าชุด
 • รายละเอียด เพิ่มราคา/หน่วยนับสินค้า คุณสมบัติ บริการเสริม อุปกรณ์เสริม และรูปภาพสินค้า
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลลูกค้า
การจัดการข้อมูลลูกค้าจะมี 3 กลุ่ม ผู้สนใจ ผู้ติดต่อ บริษัท

1. ผู้สนใจ (Lead)ลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ ณ วันที่ติดต่อเข้ามา เช่น สอบถามข้อมูลสินค้าทางเว็บไซต์, Facebook, LINE และ Email เป็นต้น โดยลูกค้าประเภทนี้จะให้รายละเอียดเบื้องต้น ทำให้พนักขายต้องบันทึกข้อมูลการติดต่อ และความสนใจซื้อสินค้าไว้เพื่อติดต่อกลับ และสามารถนำเสนอข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลและตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น
2. ผู้ติดต่อ (Contact)
ลูกค้าที่พนักงานขายทราบข้อมูลว่าเป็นตัวแทน พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่จากบริษัทของลูกค้า ที่ต้องการติดต่อซื้อสินค้า/บริการจากพนักงานขาย ตัวแทนของ ลูกค้าประเภทบริษัท (Account) มักสั่งซื้อสินค้าบ่อยครั้งหรือซื้อซ้ำ ดังนั้นพนักขายต้องบันทึกเป็นข้อมูลลูกค้าประเภทนี้ผู้ติดต่อไว้ เพื่อทราบว่าเป็นตัวแทนลูกค้าบริษัทใด และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขายได้
3. บริษัท (Account)
ลูกค้าประเภทบริษัท (ซื้อในนามบริษัท) โดยอาจะส่งตัวแทนเป็นผู้ติดต่อ (Contact) มาติดต่อเจรจาเพื่อซื้อสินค้า/บริการ ลูกค้าระดับองค์กร ธุรกิจ ที่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าบ่อยครั้ง ทำให้นักขาย ต้องบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด เช่น ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ โดย Account สามารถมี Contact เป็นตัวแทนติดต่อซื้อขายสินค้าได้หลายราย  เมื่อทำทั้ง 5 ขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วก็สามารถทำ ใบเสนอราคา หรือเอกสารอื่นๆต่อได้เลยค่ะ

   911
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์