บริหารงานขายอย่างไร ? ในยุควิกฤต Covid-19

บริหารงานขายอย่างไร ? ในยุควิกฤต Covid-19

การระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการหลายรายต้องเผชิญปัญหา ยอดขายและกำไรต่างลดลง บางบริษัทจำเป็นต้องปิดตัวลง บางแห่งต้องลดจำนวนพนักงานเพื่อคงธุรกิจไว้

4 กลยุทธ์จัดการงานขายให้ดีขึ้นด้วย myCRM

1. Customer Relationship


    ในสภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นสิ่งที่ต้องรีบทำ ถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่มีกำลังซื้อในตอนนี้ หากเราหมั่นกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นลูกค้าก็จะนึกถึงเป็นอันดับแรก

2. Improve Sales Process

    เมื่อธุรกิจเปลี่ยนเป็นแบบดิจิทัลมากขึ้น องค์กรจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการศึกษาข้อมูลลูกค้าเพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงกระบวนการขายของทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. Tecnology Power


     การนำซอฟท์แวร์เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขาย การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าจะช่วยสร้างโอกาสเหนือคู่แข่ง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

4. Sales Analysis

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้ว การดูรายงานสรุปถือว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้ทราบยิดขายและผลกำไรที่ได้ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบแนวโน้มของธุรกิจต่อไป
 251
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์