CRM สำคัญกับธุรกิจอย่างไร ?

CRM สำคัญกับธุรกิจอย่างไร ?

     การทำ CRM คือ สิ่งที่ถือว่ามีความสำคัญต่อการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก การรักษาความสัมพันธ์ของตัวธุรกิจและลูกค้าไว้ให้อยู่ได้นานที่สุดเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย

     หลายธุรกิจต่างมีความต้องการที่จะให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ระบบ CRM จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญกับหลาย ๆ องค์กร และเป็นอีกระบบหนึ่งที่ช่วยทำให้เกิดความสำเร็จในภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาลูกค้า และยังช่วยในการจัดเก็บทุกประวัติ ทุกกิจกรรมงานขาย ช่วยให้พนักงานขายสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า คัดกรองจัดลำดับความสำคัญ เปิดโอกาสทางการขาย ออกเอกสารสำคัญทางการขาย เช่น ใบเสนอราคาใบสั่งขาย และใบกำกับภาษีอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ทำให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมขายมั่นใจได้ว่าทุกเอกสารงานขายที่พนักงานออกให้กับลูกค้าจะมีความถูกต้องและอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับที่กิจการกำหนดไว้ เพราะทุกการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้ผ่านโปรแกรม myCRM ออนไลน์

ระบบ CRM คืออะไร

     CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หรือเรียกว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยี และการใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ
     CRM ได้ถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจากจำนวนคู่แข่งของ ธุรกิจแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นสูงมาก การแข่งขันรุนแรงขึ้นในขณะที่จำนวนลูกค้ายังคงเท่าเดิม ธุรกิจจึงต้องพยายามสรรหาวิธีที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าอันจะนำไปสู่ความจงรักภักดีในที่สุด เป้าหมายของ CRM นั้นไม่ได้เน้นเพียงแค่การขายและการบริการลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการใช้จ่ายและความต้องการของลูกค้า จากนั้นจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมไปถึงนโยบายในด้านการจัดการ ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา CRM ก็คือ การเปลี่ยนจากผู้บริโภคไปสู่การเป็นลูกค้าตลอดไป

CRM มีความจำเป็นต่อธุรกิจอย่างไร

หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุใดองค์กรธุรกิจจึงให้ความสำคัญกับ CRM เป็นอย่างมาก ระบบ CRM นั้นช่วยให้แบรนด์รู้จักลูกค้าของตัวเองดีขึ้น ได้ข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ต่อว่า มีวิธีการทำงานอะไรบ้าง ที่ส่งผลดีต่อธุรกิจในระยะยาวต่อไป เพราะหากลูกค้าเชื่อมั่นในแบรนด์แล้ว ก็จะส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจองค์กรได้ไม่ยาก


ระบบ CRM มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจ

  1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นหาลูกค้ารายใหม่ และนำต้นทุนที่เหลือจากตรงนี้มาใช้ในการรักษาฐานลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
  2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทุ่มงบประชาสัมพันธ์หาลูกค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าใหม่ๆ นั้น อาจมีความเสี่ยงที่ต้นทุนจะพุ่งสูงขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาลูกค้าเดิม เพราะพวกเขารู้จักสินค้าเราดีอยู่แล้ว หากสามารถทำการตลาดตอบโจทย์พวกเขาได้ โอกาสที่จะเกิดการซื้อซ้ำและเกิด Brand Loyalty ย่อมมีตามมาแน่นอน
  3. ช่วยพัฒนาการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ และยังช่วยวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต ทั้งกำไร ปัญหาระยะสั้น ระยะยาว และนำไปวางแผนทางการตลาดที่ดีขึ้นได้
  4. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานระบุลูกค้าที่ทำกำไรได้มากที่สุด ทำให้ช่วยเพิ่มมูลค่าจากลูกค้าเดิม และลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและให้บริการแก่ลูกค้าพรีเมี่ยมได้
  5. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์หรือเซลล์กับลูกค้าได้ และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ลักษณะการทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยระบบ CRM มีอยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอน ได้แก่

1. Identify
เป็นระบบการเก็บข้อมูลของลูกค้า เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อายุ อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ที่อยู่ อีเมล ไลน์ไอดี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี


2. Differentiate
การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน และต้องจัดกรุ๊ปลูกค้าตามกลุ่มที่ให้คุณค่าหรือให้ความสำคัญขององค์กร


3. Interact
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร และนำมาสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาวได้

4. Customize
เป็นการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน โดยนำระบบ CRM เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูลของลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูล และเป็นช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า

 666
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์