จำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เมื่อเลือกใช้ myCRM

จำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เมื่อเลือกใช้ myCRM

     ปัญหาที่หลาย ๆ บริษัทต้องเจอ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลของทีมขาย การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ยอดขาย เนื่องจากมีพนักงานจำนวนมาก จึงเป็นเรื่องยากที่จะบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอีเมล ข้อมูลการคุยกับลูกค้า หรือข้อความ Chat ที่กระจัดกระจาย ทำให้การจะตามเรื่องนั้นเป็นไปได้ยาก
   
     myCRM จะช่วยจัดเก็บทุกประวัติ บันทึกทุกกิจกรรมงานขาย ช่วยให้พนักงานขายสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าคัดกรองจัดลำดับความสำคัญ และเปิดโอกาสทางการขายติดตามลำดับขั้นตอนการขายจนกว่าจะปิดการขายได้ ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมขายมั่นใจได้ว่าทุกเอกสารงานขายที่พนักงานออกให้กับลูกค้า จะมีความถูกต้องและอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับที่บริษัทกำหนดไว้ เพราะทุกการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้ผ่านโปรแกรม myCRM ออนไลน์ แบบเรียลทาม

เปรียบเทียบก่อนและหลังจากใช้บริการโปรแกรม myCRM
ตัวอย่างที่ 1
- ก่อนใช้ โปรแกรม myCRM
     การทำงานค่อนข้างติดขัด การจัดการข้อมูลการขายซึ่งเป็นไฟล์ excel ใน file server จึงสะดุด อีกทั้งสมาชิกในทีมขายบางส่วนยังเก็บข้อมูลไว้กับตัวเอง ทำให้การมองเห็นภาพรวมเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

- หลังใช้ โปรแกรม myCRM
     ด้วยระบบของ โปรแกรม myCRM เป็นการทำงานผ่านระบบอนไลน์ไลน์ พนักงานหรือผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ จึงสามารถตรวจสอบสถานะของใบเสนอราคาว่าได้รับการอนุมัติแล้วหรือยัง หากได้รับการอนุมัติแล้ว ก็สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ทันที สามารถปิดการขายสำเร็จ หรือไม่สำเร็จได้ ผู้บริหารหรือผู้จัดการก็สามารถตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

ตัอย่างที่ 2
- ก่อนใช้ โปรแกรม myCRM
     จัดระเบียบข้อมูล เนื่องจากมีเครื่องมือหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การแชท Line, Facebook, Instagram หรืออีเมล เป็นต้น ซึ่งแต่ละแผนกใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควรในการค้นหาข้อมูล อีกทั้งการรวบรวมและคัดลอกข้อมูลก็ใช้เวลาค่อนข้างมาก ระบบ CRM ที่ใช้ก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย

- หลังใช้ โปรแกรม myCRM
     เมื่อใช้บริการของ โปรแกรม myCRM ก็สามารถรวบรวมข้อมูลภายในบริษัท ไว้ที่ โปรแกรมเพียงแห่งเดียว ทำให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ไม่ว่าจะเอกสาร ข้อมูลการคุยกับลูกค้า การสื่อสารของแต่ละแผนก หรือการแบ่งปันข้อมูลภายในแผนกก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังลดเวลาการทำงานต่อวันลงอีกด้วย

 107
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์