บทความของ Administrator

86 รายการ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัทโปรซอฟท์ซีอาร์เอ็ม จำกัดได้จัดงานอบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นด้วย Sales Force Automation" ณ บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สาขารามคำแหง ให้กับผู้ประกอบการ พนักงานขาย และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการนำเอาซอฟต์แวร์มาช่วยในการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
ประกอบกิจการให้บริการติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียมจีพีเอส
ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมการจัดทำโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต จำหน่ายและติดตั้งเครื่องกวน เครื่องผสม ถังเหล็ก ถังสเตนเลส สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
ประกอบกิจการด้านไอทีแบบครบวงจร และให้บริการเกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับคอนโดมิเนียม สำนักงาน
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 บริษัทโปรซอฟท์ซีอาร์เอ็ม จำกัดได้จัดงานอบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นด้วย Sales Force Automation" ณ บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สาขารามคำแหง ให้กับผู้ประกอบการ พนักงานขาย และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการนำเอาซอฟต์แวร์มาช่วยในการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
วันที่ 5 สิงหาคม 2560 บริษัทโปรซอฟท์ซีอาร์เอ็ม จำกัด ได้จัดงานสัมมนา "สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นด้วย Sales Force Automation" ณ Oon IT Vallay เชียงใหม่ ให้กับผู้ประกอบการ พนักงานขาย และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการนำเอาซอฟต์แวร์มาช่วยในการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
ประกอบกิจการ ค้าปลีก ค้าส่ง ระบบสายพานลำเลียงเครื่องจักร
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์