ระบบบริหารงานหลังการขาย

ระบบบริหารงานหลังการขาย

4 รายการ
บันทึกข้อมูลเอกสารสัญญาในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการหลังจากการขายสินค้า ซึ่งจะบอกถึงรายละเอียดของลูกค้าเจ้าของสัญญา รายละเอียดข้อมูลสินค้าที่จะให้บริการ
466 ผู้เข้าชม
บันทึกข้อมูลการบริการต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้ติดต่อเข้ามา เช่น การติดต่อสอบถามสถานะงาน การขอบริการ หรือการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากสินค้า หรือบริการของลูกค้า เป็นต้น
378 ผู้เข้าชม
บันทึกข้อมูลคำถาม ปัญหา หรือการขอบริการต่าง ๆ ที่ลูกค้า ได้มีการสอบถาม แจ้งปัญหา หรือร้องขอบริการเข้ามา เพื่อให้สามารถติดตาม การแก้ไขปัญหา ตรวจสอบความคืบหน้า และสถานะการดำเนินการต่อไปได้
405 ผู้เข้าชม
บันทึกข้อมูลค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระตามรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญา ใช้สำหรับตรวจสอบหรือปรับปรุงสถานะการชำระค่าบริการ สามารถออกเอกสารใบแจ้งหนี้ค่าบริการล่วงหน้าและส่งอีเมลให้ลูกค้าได้
374 ผู้เข้าชม
1505 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์