การตั้งค่าระบบ

การตั้งค่าระบบ

6 รายการ
การกำหนดข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท ตั้งค่าผู้ลงนาม การเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลพนักงาน สิทธิ์การใช้งาน เป็นต้น
1631 ผู้เข้าชม
การกำหนดข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม เช่น การตั้งค่าบัญชีการใช้งาน การตั้งค่าบัญชีธนาคาร การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น
1056 ผู้เข้าชม
การกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลสินค้า เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลสินค้า และเอกสารในโปรแกรม ประกอบด้วย หมวดหมู่สินค้า, หน่วยนับสินค้า, ที่เก็บสินค้า, ข้อมูลสินค้า เป็นต้น
979 ผู้เข้าชม
การกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลการขาย เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลลูกค้า ประกอบด้วย แหล่งที่มาของลูกค้า, ประเภทธุรกิจ, เงื่อนไขการชำระเงิน, เป้าการขาย, ทีมขาย, เขตการขาย เป็นต้น
756 ผู้เข้าชม
การกำหนดข้อมูลทั่วไปที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม ประกอบด้วย การกำหนดเลข Running, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, คิวการมอบหมาย เป็นต้น
996 ผู้เข้าชม
การกำหนดค่าเริ่มต้นการอนุมัติเอกสาร ประกอบด้วย ข้อมูลผู้อนุมัติ, การกำหนดสิทธิ์ผู้อนุมัติเอกสาร, การตั้งค่าลำดับการอนุมัติ และผู้อนุมัติแทน
897 ผู้เข้าชม
4437 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์