ระบบบริหารงานบนมือถือ

ระบบบริหารงานบนมือถือ

8 รายการ
myCRM Mobile เป็นระบบที่ใช้งานผ่านนมือถือ ประกอบด้วย กิจกรรม ปฏิทิน ผู้สนใจ ผู้ติดต่อ บริษัท โอกาสทางการขาย และใบเสนอราคา ที่รองรับการแสดงผลบนหน้าจอมือถือ
750 ผู้เข้าชม
ปฏิทินรายเดือนที่จะแสดงทุกกิจกรรมที่ได้บันทึกในระบบ สามารถวางแผนการทำงานในแต่ละเดือนได้ง่ายยิ่งขึ้น และทำให้ไม่พลาดทุกกิจกรรมที่ได้ติดต่อกับลูกค้า
708 ผู้เข้าชม
การบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่มีการติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำกิจกรรมในรูปแบบใดเริ่มเมื่อไหร่ และสิ้นสุดเมื่อไหร่ รวมถึงเก็บเป็นประวัติเพื่อใช้ในการเรียกดูภายหลังได้
908 ผู้เข้าชม
การบันทึกข้อมูลลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ ณ วันที่ติดต่อเข้ามา เช่น สอบถามข้อมูลสินค้าทางเว็บไซต์, Facebook, LINE, Email เป็นต้น
669 ผู้เข้าชม
การบันทึกข้อมูลลูกค้าประเภทผู้ติดต่อที่พนักงานขายทราบข้อมูลว่าเป็นตัวแทน พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่จากบริษัทของลูกค้า ที่ต้องการติดต่อซื้อสินค้า/บริการจากพนักงานขาย
607 ผู้เข้าชม
การบันทึกข้อมูลลูกค้าประเภทบริษัท (ซื้อในนามบริษัท) โดยอาจะส่งตัวแทนเป็นผู้ติดต่อ มาติดต่อเจรจาเพื่อซื้อสินค้า/บริการ ลูกค้าระดับองค์กร ธุรกิจ ที่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าบ่อยครั้ง
1215 ผู้เข้าชม
การบันทึกความคืบหน้าในการขาย อัพเดทสถานะตลอดเวลา วิเคราะห์ระดับความสนใจของลูกค้า เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่สำคัญ
789 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการสินค้าที่ต้องการเสนอราคาให้กับลูกค้า สามารถส่งใบเสนอราคาผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ให้กับลูกค้าได้ทันที
596 ผู้เข้าชม
2895 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์