ระบบบริหารงานขาย

ระบบบริหารงานขาย

9 รายการ
การบันทึกข้อมูลลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ ณ วันที่ติดต่อเข้ามา เช่น สอบถามข้อมูลสินค้าทางเว็บไซต์, Facebook, LINE, Email เป็นต้น
1420 ผู้เข้าชม
การบันทึกข้อมูลลูกค้าประเภทผู้ติดต่อที่พนักงานขายทราบข้อมูลว่าเป็นตัวแทน พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่จากบริษัทของลูกค้า ที่ต้องการติดต่อซื้อสินค้า/บริการจากพนักงานขาย
849 ผู้เข้าชม
การบันทึกข้อมูลลูกค้าประเภทบริษัท (ซื้อในนามบริษัท) โดยอาจะส่งตัวแทนเป็นผู้ติดต่อ มาติดต่อเจรจาเพื่อซื้อสินค้า/บริการ ลูกค้าระดับองค์กร ธุรกิจ ที่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าบ่อยครั้ง
1069 ผู้เข้าชม
การบันทึกความคืบหน้าในการขาย อัพเดทสถานะตลอดเวลา วิเคราะห์ระดับความสนใจของลูกค้า เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่สำคัญ
1063 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการสินค้าที่ต้องการเสนอราคาให้กับลูกค้า สามารถส่งใบเสนอราคาผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ให้กับลูกค้าได้ทันที
1392 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการยืนยันการซื้อสินค้าของลูกค้า สามารถดึงข้อมูลใบเสนอราคามาทำใบสั่งขายได้อย่างรวดเร็ว และสามารถอ้างอิงเอกสารใบสั่งขายไปเปิดใบกำกับภาษีต่อไป
1163 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการรับเงินมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้าเพื่อนำไปอ้างอิงในเอกสารใบกำกับภาษีและรับชำระเงิน สามารถหักเงินมัดจำได้ทั้งแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วนได้
1088 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยยังไม่ได้รับชำระค่าสินค้าในทันทีที่ลูกค้าซื้อสินค้าจากกิจการ จะทำรายการรับชำระเงินเมื่อถึงกำหนดชำระตามระยะเวลาเครดิตที่ให้ไว้กับลูกค้า
1017 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการรับชำระเงินจากการขายสินค้า โดยสามารถชำระเงินได้หลากหลายวิธี และสามารถอ้างอิงรายการขายมารับชำระทั้งหมด หรือบางส่วนได้
858 ผู้เข้าชม
6164 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์