คำถามที่พบบ่อย FAQs

39 รายการ
ความต้องการของระบบ
65 ผู้เข้าชม
ระบบจัดซื้อ เป็นระบบบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ฝ่ายจัดซื้อสามารถออกใบสั่งซื้อให้กับผู้ขายได้สะดวกและทราบถึงปริมาณการสั่งซื้อได้ผ่านระบบรายงาน สามารถติดตามใบสั่งซื้อที่ค้างรับสินค้าจากผู้ขาย ช่วยให้การจัดซื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดขั้นตอนในการออกใบสั่งซื้อ
9378 ผู้เข้าชม
1226 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์