แบบฟอร์มภาษาอังกฤษในระบบ myCRM

แบบฟอร์มภาษาอังกฤษในระบบ myCRM


สำหรับโปรแกรม myCRM มีแบบฟอร์มมาตรฐานหลากหลายรูปแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ในแต่ละเมนูเอกสาร โดยในแต่ระเมนูเอกสารจะมีแบบฟอร์มภาษาอังกฤษที่เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานของโปรแกรม โดยผู้ใช้งาน สามารถเลือกใช้ได้ดังนี้
- เมนูใบเสนอราคา ในTabฟอร์มเอกสารให้กดปุ่ม "" เพื่อเลือกรายการแบบฟอร์มเมื่อระบบแสดง pop-ep เลือกแบบฟอร์มงานขาย ให้ผู้ใช้เลือรหัส SDF-25 (ENG) แบบฟอร์มใบเสนอราคามาตรฐาน จากนั้นกด ตกลงหลังจากเลือกแบบฟอร์มภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว สามารถ Preview และ Save เอกสารได้เลยค่ะ- เมนูใบสั่งขาย ในTabฟอร์มเอกสารให้กดปุ่ม "" เพื่อเลือกรายการแบบฟอร์มเมื่อระบบแสดง pop-ep เลือกแบบฟอร์มงานขาย ให้ผู้ใช้เลือรหัส SDF-115 (ENG) แบบฟอร์มใบสั่งขายมาตรฐาน จากนั้นกด ตกลงหลังจากเลือกแบบฟอร์มภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว สามารถ Preview และ Save เอกสารได้เลยค่ะ- เมนูใบกำกับภาษี ในTabฟอร์มเอกสารให้กดปุ่ม "" เพื่อเลือกรายการแบบฟอร์มเมื่อระบบแสดง pop-ep เลือกแบบฟอร์มงานขาย ให้ผู้ใช้เลือรหัส SDF-30 (ENG) แบบฟอร์มใบกำกับภาษีมาตรฐาน จากนั้นกด ตกลงหลังจากเลือกแบบฟอร์มภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว สามารถ Preview และ Save เอกสารได้เลยค่ะ
หมายเหตุ สำหรับแบบฟอร์มภาษาอังกฤษในระบบ myCRM หากไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษ ระบบจะดึงข้อมูลภาษาไทยมาแสดงให้แทนโดยอัตโนมัติค่ะ


 260
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์