แนะนำเมนูปฎิทินกิจกรรมใน myCRM Mobile

แนะนำเมนูปฎิทินกิจกรรมใน myCRM Mobile

ปฏิทินกิจกรรม (Activity Calendar)  

ปฏิทินรายเดือนที่จะแสดงทุกกิจกรรมที่ได้บันทึกในระบบ ทำให้สามารถวางแผนการทำงานในแต่ละเดือนได้ง่ายยิ่งขึ้น และทำให้ไม่พลาดทุกกิจกรรมที่ได้ติดต่อกับลูกค้า


หน้าหลักของระบบปฏิทิน
 จะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ

                                        ส่วนแสดงปฏิทิน จะแสดงปฏิทินแบบรายเดือน และจำนวนกิจกรรมของวันนั้น ๆ

                                           ส่วนแสดงข้อมูลกิจกรรม จะแสดงรายการกิจกรรมตามวันที่การกรองข้อมูล


การใช้งานระบบปฏิทิน

ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานระบบปฏิทินกิจกรรมได้ โดยเข้าไปที่หน้าต่างแสดงรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกเมนู “Calendar” ดังรูป


ระบบแสดงหน้าหลักของปฏิทิน โดยแสดงวันที่เริ่มต้นและรายการกิจกรรมเป็นข้อมูลของวันปัจจุบัน

เมื่อผู้ใช้ต้องการดูรายการกิจกรรมของวันอื่น ผู้ใช้สามารถเลือกวันที่ในปฏิทินได้ โดยระบบจะแสดงรายการกิจกรรมด้านล่าง ดังรูป

* หมายเหตุ : วันที่มีการบันทึกกิจกรรม ปฏิทินจะเป็นสีน้ำเงิน และมีจำนวนกิจกรรมอยู่มุมบนด้านขวา ดังรูป “  ”


หากต้องการดูรายละเอียดของกิจกรรมที่เลือก ผู้ใช้สามารถเลือกรายการกิจกรรมที่ต้องการดูรายละเอียดได้โดยระบบจะลิงก์ไปที่หน้าจอรายละเอียดของกิจกรรมนั้นทันที

 


การเข้าสู่หน้าหลักผ่านหน้าต่างปฏิทิน

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนไปใช้งานหน้าหลัก ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนลิงก์ไปหน้าหลักได้ โดยเลือกเมนู “”  ดังรูป เมื่อเลือกเสร็จ ระบบจะเปลี่ยนเป็นหน้าหลักทันที


การบันทึกกิจกรรมผ่านหน้าต่างปฏิทิน

ระบบปฏิทิน เป็นระบบที่เชื่อมโยงกับระบบกิจกรรม ดังนั้น ในหน้าต่างของระบบปฏิทินจึงมีปุ่มสำหรับลิงก์ไปหน้าจอการบันทึกข้อมูลกิจกรรมด้วย เมื่อผู้ใช้ต้องการบันทึกข้อมูลกิจกรรมแต่ไม่ต้องการเปลี่ยนหน้าจอไปที่ระบบกิจกรรมก็สามารถกดปุ่ม “+” ด้านล่างขวา เพื่อบันทึกข้อมูลได้ ดังรูป

 1938
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์