แก้ไขจำนวนวันเครดิตในการชำระเงินอย่างไร?

แก้ไขจำนวนวันเครดิตในการชำระเงินอย่างไร?


เงื่อนไขการชำระเงินของโปแกรม mycRM ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าอนุญาตให้แก้ไขจำนวนวันเครดิตได้ เมื่อทำเอกสารเช่นใบเสนอราคา จะสามารถระบุวันเครดิตที่จะกำหนดให้ลูกค้าแต่ละรายได้เลยค่ะ ขั้นตอนดังนี้

1.ให้ผู้ใช้งานไปที่เมนู "ตั้งค่าข้อมูลการขาย" จากนั้นเลือก "เงื่อนไขการชำระเงิน"2.กดปุ่ม "" หน้ารายการเงื่อไขการชำระเงินที่ต้องการทำการแก้ไขข้อมูล3.ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเงื่อนไขชื่อ Cash ให้ผู้ใช้กดปุ่ม " อนุญาตให้แก้ไขจำนวนวันเครดิตได้"เมื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Saveขั้นตอนการทำเอกสาร
ในส่วนของข้อมูลเงื่อนไขชำระเงินเมื่อผู้ใช้งานเลือกเงื่อนไขที่อนุญาตให้แก้ไขจำนวนวันเครดิตได้ ช่องจำนวนวันเครดิตจะเป็นช่องสีขาว สามารถแก้ไขระบุจำนวนวันเครดิตที่ต้องการได้เลยค่ะ ตัวอย่างข้อมูล แบบฟอร์มใบเสนอราคา  512
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์