แนะนำวิธีการคัดกรองผู้สนใจ ให้เป็นผู้ติดต่อ และบริษัท

แนะนำวิธีการคัดกรองผู้สนใจ ให้เป็นผู้ติดต่อ และบริษัท

การคัดกรองผู้สนใจ (Lead) ให้เป็นผู้ติดต่อ (Contact) และบริษัท (Account)

เมื่อมีผู้สนใจมาสอบถามข้อมูลสินค้า  ผู้ใช้จะบันทึกข้อมูลเป็นผู้สนใจ และเมื่อผู้ที่สนใจตัดสินใจซื้อสินค้า

เราจะคัดกรองผู้สนใจไปเป็น ผู้ติดต่อ และบริษัท

ขั้นตอนการ "Qualify"

ขั้นตอนที่ 1 เลือกผู้สนใจ แล้วกด "ผ่านการคัดกรอง" เพื่อให้ผู้สนใจเป็นผู้ติดต่อ และบริษัท


ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดง หน้าจอคัดกรองผู้สนใจ

  1. "บริษัท" หากต้องการคัดกรองผู้สนใจ เป็นบริษัท โดยระบบจะบันทึกข้อมูลที่บริษัท โดยอัตโนมัติ
  2. "ผู้ติดต่อ" หากต้องการคัดกรองผู้สนใจ เป็นผู้ติดต่อในระบบ โดยระบบจะบันทึกข้อมูลที่ผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นในนามของบริษัทที่กรอกข้อมูลไว้
  3. "โอกาสทางการขาย" คือการเริ่มกระบวนการขายกับผู้ติดต่อหรือบริษัทนี้ และผู้ใช้สามารถติดตามกระบวนการขายของผู้ติดต่อหรือบริษัทนี้ได้ในระบบโอกาสทางการขาย

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วกด "ตกลง"ขั้นตอนที่ 3 เมื่อคัดกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดโอกาสทางการขาย หากผู้ใช้ต้องการดูข้อมูลผู้ติดต่อ หรือบริษัท สามารถกดที่ข้อมูลลูกค้าและผู้ติดต่อ


ขั้นตอนการ "Disqualify"

กรณีที่ผู้สนใจ ไม่มีการติดต่อกับบริษัท หรือไม่สนใจซื้อสินค้าแล้ว ผู้ใช้สามารถให้ลูกค้ารายนั้น "ไม่ผ่านการคัดกรอง" ได้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกผู้สนใจ แล้วกด "ไม่ผ่านการคัดกรอง" 


ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงหน้าจอ ยืนยันการคัดกรองผู้สนใจเป็น "ไม่ผ่านการคัดกรอง"

ผู้ใช้สามารถเพิ่มเหตุผลที่ไม่ผ่านการคัดกรอง โดยกดปุ่ม "เพิ่ม (+)"

เมื่อคัดกรองผู้สนใจ เรียบร้อยแล้ว สถานะของผู้สนใจ จะเปลี่ยนเป็น ไม่ผ่านการคัดกรอง


ขั้นตอนการ "Reopen"

กรณีที่ผู้สนใจ ไม่มีการติดต่อกับบริษัท หรือไม่สนใจซื้อสินค้าแล้ว ผู้ใช้สามารถให้ลูกค้ารายนั้น "ไม่ผ่านการคัดกรอง" ได้

โดยจะต้องทำการเลือกเปิดเอกสารใหม่ กดปุ่ม "Reopen" ระบบแสดงแจ้งเตือน ยืนยันการเปิดผู้สนใจใหม่ กดปุ่ม "ยืนยัน"

จากนั้น ทำตามขั้นตอน การ ขั้นตอนการ "Disqualify" ได้เลยค่ะ

 1123
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์