แบ่งชำระเงินจากยอดใบกำกับภาษี บันทึกรายการอย่างไร ?

แบ่งชำระเงินจากยอดใบกำกับภาษี บันทึกรายการอย่างไร ?


ผู้ใช้บางท่านอาจสงสัยหากมีใบกำกับภาษีเพียง 1 ใบแต่ต้องการแบ่งชำระเงิน สามารถทำอย่างไรได้บ้าง ผู้ใช้สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ได้เลยค่ะ

1.ผู้ใช้ทำการเลือกข้อมูลลูกค้าที่ต้องการบันทึกรับชำระเงิน โดยการบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารรับชำระเงิน ได้แก่ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รหัสลูกค้า ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน ดังรูป2.เมื่ออยู่ใน "Tab ใบกำกับภาษี " ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “ + ” เพื่อเพิ่มข้อมูลใบกำกับภาษี สามารถอ้างอิงรายการมารับชำระทั้งหมดหรือบางส่วนได้ รวมถึงสามารถอ้างอิงรายการใบกำกับภาษีหลายรายการมารับชำระพร้อมกันในครั้งเดียว จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “” เพื่อทำการแก้ไขจำนวนเงินของใบกำกับภาษี ดังรูป
3.หลังจากผู้ใช้ทำการแก้ไขจำนวนเงินที่ต้องการรับชำระเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม " " เพื่อยืนยันยอดชำระ ที่ต้องการทำรายการรับชำระเงิน ดังรูป
4.โปรแกรมจะแสดงจำนวนเงินที่ผู้ใช้ได้ทำการยืนยันในช่อง "รวมเงินจ่ายทั้งสิ้น" ดังรูป
5.เมื่ออยู่ใน " Tab การรับเงิน " โปรแกรมจะแสดงประโยค "รับชำระคงเหลือ" โดยเป็นตัวหนังสือสีแดง เพื่อแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระทั้งหมด ดังรูป6.การบันทึกข้อมูลการรับเงิน ผู้ใช้ต้องบันทึกข้อมูลตามที่ลูกค้าได้มีการชำระเงินเข้ามา ทั้งในรูปแบบเงินสด เช็ค บัตรเครดิต หรือเงินโอน เป็นต้น และในช่อง “รวมเงินรับชำระทั้งสิ้น” จะต้องเท่ากับ “รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น” ดังรูป
เมื่อผู้ใช้ทำรายการครบถ้วนแล้ว สามารถกดปุ่ม " Save " เพื่อบันทึกรายการรับชำระเงินได้เลยค่ะ
7.
เมื่อผู้ใช้ทำการชำระเงินครั้งถัดไป สามารถเลือกใบกำกับภาษีใบเดิมได้เลยค่ะ โปรแกรมจะแสดงยอดจำนวนเงินของใบกำกับภาษี และยอดค้างชำระที่เหลือ ดังรูป 

 733
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์