ใช้แบบฟอร์มภาษาอังกฤษแต่ข้อมูลยังเป็นภาษาไทย ต้องทำอย่างไร?

ใช้แบบฟอร์มภาษาอังกฤษแต่ข้อมูลยังเป็นภาษาไทย ต้องทำอย่างไร?


เมื่อผู้ใช้งานเลือกใชแบบฟอร์มภาษาอังกฤษมาตรฐานของโปรแกรม แต่ข้อมูลรายการสินค้าในเอกสารแสดงข้อมูลเป็นภาษาไทย ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขได้ดังนี้1.ให้ผู้ใช้งานที่เป็น User Admin เข้าไปที่เมนู "ตั้งค่าข้อมูลสินค้า"2.ตรวจสอบชื่อหน่วยนับของสินค้ามีข้อมูลภาษาอังกฤษแล้วหรือไม่ หากยังไม่มีข้อมูลให้ทำการกรอชื่อหน่วยนับภาษาอังกฤษลงในช่อง "ชื่อหน่วยนับภาษาอังกฤษ" เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้วกดปุ่ม "Save"3.หลังจากแก้ไขชื่อหน่วยนับเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานเข้าเมนูสินค้า เลือกรายการสินค้าที่ต้องการใช้งานและทำการกรอกข้อมูลชื่อสินค้าภาษาอังกฤษในช่อง "ชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ" เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้วกดปุ่ม "Save"4.จากนั้นให้ผู้ใช้งานกลับมา edit เอกสาร กดปุ่ม "" เพื่อลบรายการสินค้าและเลือกเพิ่มราการสินค้าใหม่อีกครั้งตัวอย่าง แบบฟอร์มหลังเพิ่มข้อมูลภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว

 952
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์