แนะนำการใช้งานระบบเอกสารประกอบการขาย

ผู้ใช้สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานเอกสารประกอบการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี เป็นต้น จากวีดีโอแนะนำการใช้งาน ประกอบด้วย 

การเปิดใบเสนอราคา

แนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลใบเสนอราคา 5 รูปแบบ ประกอบด้วย การบันทึกใบเสนอราคาโดยตรง , การบันทึกใบเสนอราคาจากข้อมูลผู้สนใจ , การบันทึกใบเสนอราคาจากข้อมูลผู้ติดต่อ , การบันทึกใบเสนอราคาจากข้อมูลบริษัท , การบันทึกใบเสนอราคาจากข้อมูลโอกาสทางการขาย


การเปิดใบสั่งขาย

แนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลใบสั่งขาย 4 รูปแบบ ประกอบด้วย การบันทึกใบสั่งขายโดยตรง , การบันทึกใบสั่งขายจากข้อมูลผู้ติดต่อ , การบันทึกใบสั่งขายจากข้อมูลบริษัท , การบันทึกใบสั่งขายจากใบเสนอราคา

การเปิดใบกำกับภาษีและการรับชำระเงิน

แนะนำวิธีการบันทึกใบกำกับภาษี เช่น การเลือกรูปแบบฟอร์มเอกสาร การแทรกสินค้า การลดราคาสินค้า การออกเอกสารใบกำกับภาษี เป็นต้น และแนะนำวิธีการรับชำระเงินจากใบกำกับภาษี

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์