แนะนำการใช้งานระบบเอกสารประกอบการขาย

ผู้ใช้สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานเอกสารประกอบการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี เป็นต้น จากวีดีโอแนะนำการใช้งาน ประกอบด้วย 

การเปิดใบเสนอราคา

แนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลใบเสนอราคา 5 รูปแบบ ประกอบด้วย การบันทึกใบเสนอราคาโดยตรง , การบันทึกใบเสนอราคาจากข้อมูลผู้สนใจ , การบันทึกใบเสนอราคาจากข้อมูลผู้ติดต่อ , การบันทึกใบเสนอราคาจากข้อมูลบริษัท , การบันทึกใบเสนอราคาจากข้อมูลโอกาสทางการขาย


การเปิดใบสั่งขาย

แนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลใบสั่งขาย 4 รูปแบบ ประกอบด้วย การบันทึกใบสั่งขายโดยตรง , การบันทึกใบสั่งขายจากข้อมูลผู้ติดต่อ , การบันทึกใบสั่งขายจากข้อมูลบริษัท , การบันทึกใบสั่งขายจากใบเสนอราคา

การเปิดใบกำกับภาษีและการรับชำระเงิน

แนะนำวิธีการบันทึกใบกำกับภาษี เช่น การเลือกรูปแบบฟอร์มเอกสาร การแทรกสินค้า การลดราคาสินค้า การออกเอกสารใบกำกับภาษี เป็นต้น และแนะนำวิธีการรับชำระเงินจากใบกำกับภาษี

 23
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

แนะนำวิธีการใช้งานระบบลูกค้า
34 ผู้เข้าชม

เราพร้อมจะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 

myCRM Overview

ดูข้อมูลคุณสมบัติโปรแกรม
ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน
และรายงานต่างๆ ในแต่ละระบบ

View Now

Online Free-trial

ใช้งานโปรแกรมฟรี 60 วัน
แบบเต็มคุณสมบัติ ก่อนที่ท่าน
จะตัดสินใจซื้อบริการ myCRM

Register

Call Service

สอบถามเกี่ยวกับ myCRM
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบ
ทุกข้อสงสัย

093-130-1899
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์