062-310-6964     sale@getmycrm.com    

ระบบบริหารงานขาย (iSales)

ระบบบริหารงานขาย (iSales)

8 รายการ
สามารถตรวจสอบข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าแต่ละรายได้ แสดงให้เห็น สถานการณ์ในการขายได้อย่างชัดเจน
1116 ผู้เข้าชม
ช่วยในการบริหารทีมงานขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย โดยสามารถติดตามการทำงาน ของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว
1053 ผู้เข้าชม
สามารถเก็บข้อมูลของลูกค้ากลุ่มคาดหวังเพื่อดูข้อมูลของลูกค้านั้นได้ทันทีเมื่อต้องการ
942 ผู้เข้าชม
2769 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์