แนะนำวิธีการใช้งานระบบลูกค้า

ผู้ใช้สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบลูกค้า เช่น ผู้สนใจ บริษัท ผู้ติดต่อ เป็นต้น จากวีดีโอแนะนำการใช้งาน ประกอบด้วย 

การบันทึกและการจัดลำดับความสำคัญผู้สนใจ (Lead)

แนะนำการบันทึกข้อมูลผู้สนใจ เช่น หัวข้อ ชื่อผู้สนใจ ที่อยู่ รายการสินค้าที่สนใจ เป็นต้น และแนะนำวิธีการจัดลำดับความสำคัญของผู้สนใจ


การคัดกรองและการมอบหมายผู้สนใจ (Lead)

แนะนำวิธีการคัดกรองผู้สนใจ และการมอบหมายผู้สนใจให้กับผู้รับผิดชอบ


การบันทึกบริษัท(Account) และความสัมพันธ์กับผู้ติดต่อ (Contact)

แนะนำวิธีการบันทึกบริษัท (Account) เช่น ชื่อบริษัท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น และแนะนำการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท (Account)และผู้สนใจ(Contact)

 34
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง


เราพร้อมจะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 

myCRM Overview

ดูข้อมูลคุณสมบัติโปรแกรม
ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน
และรายงานต่างๆ ในแต่ละระบบ

View Now

Online Free-trial

ใช้งานโปรแกรมฟรี 60 วัน
แบบเต็มคุณสมบัติ ก่อนที่ท่าน
จะตัดสินใจซื้อบริการ myCRM

Register

Call Service

สอบถามเกี่ยวกับ myCRM
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบ
ทุกข้อสงสัย

093-130-1899
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์