062-310-6964     sale@getmycrm.com    

สอนการตั้งค่าโปรแกรม (System Setup)

สอนการตั้งค่าโปรแกรม (System Setup)

ก่อนจะมาใช้งานโปรแกรม myCRM หลายคนคงสงสัยว่าต้องทำอะไรก่อน ขั้นตอนแรกนั้นแนะนำให้ทุกคนเข้าไปตั้งค่าระบบก่อนนะคะ
ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นการสอนตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อใช้งานโปรแกรม myCRM แบบง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำตามกันได้เลยค่ะ

VDO ขั้นตอนการตั้งค่าโปรแกรม

1. ขั้นตอนการตั้งค่าข้อมูลบริษัท 4.11
2. ขั้นตอนการเพิ่มพนักงาน 3.00
3. ขั้นตอนการตั้งค่าสินค้า 4.33
4. ขั้นตอนการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน 1.40
5. ขั้นตอนการตั้งค่าการอนุมัติ 3.02
6. ขั้นตอนการตั้งค่าแบบฟอร์ม 3.25

 2151
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์