สอนการใช้งานระบบบริหารงานขาย (iSales)

สอนการใช้งานระบบบริหารงานขาย (iSales)ระบบบริหารงานขายออนไลน์ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการงานขาย ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลลูกค้า
การคัดกรองข้อมูลลูกค้า การเปิดโอกาสทางการขาย การออกเอกสารประกอบการขาย
เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี เป็นต้น

VDO ระบบบริหารงานขาย

1. ขั้นตอนการสร้างผู้สนใจ (Lead) 4.19
2. ขั้นตอนการสร้างผู้ติดต่อ (Contact) 4.28
3. ขั้นตอนการสร้างบริษัท (Account) 4.32
4. ขั้นตอนการสร้างโอกาสทางการขาย (Opportunity) 4.31
5. ขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคา (Quotation) 4.58
6. ขั้นตอนการสร้างใบสั่งขาย (Order) 4.02
7. ขั้นตอนการสร้างใบรับมัดจำ (Deposit) 4.47
8. ขั้นตอนการสร้างใบกำกับภาษี (Invoice) 5.27
9. ขั้นตอนการสร้างการรับชำระเงิน (Receipt) 4.50
10. ขั้นตอนการสร้างกิจกรรม และการเรียกดูปฏิทินกิจกรรม (Activity) 8.52

 3407
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์