รายงานโอกาสทางการขายของคู่แข่ง

รายงานโอกาสทางการขายของคู่แข่ง

คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานแบบเต็ม

รายงานโอกาสทางการขายของคู่แข่ง เป็นรายงานแสดงคู่แข่งที่ทำให้บริษัททำการขายไม่สำเร็จ ช่วยให้ทราบคู่แข่งที่สำคัญของบริษัทและสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการขายให้ดีขึ้น 

 436
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์