รายงานสถานะโอกาสทางการขายที่ลดลง

รายงานสถานะโอกาสทางการขายที่ลดลง

  คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานแบบเต็ม

รายงานสถานะโอกาสทางการขายที่ลดลง เป็นรายงานแสดงโอกาสทางการขายที่มีโอกาสในการขายสำเร็จลดลง ช่วยทราบจำนวนโอกาสทางการขายที่สถานะลดลง และช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาวิธีการให้ปิดการขายสำเร็จ 

 476
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์