รายงานสถานะโอกาสทางการขายและกิจกรรม

รายงานสถานะโอกาสทางการขายและกิจกรรม

 คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานแบบเต็ม

รายงานสถานะโอกาสทางการขายและกิจกรรม เป็นรายงานที่แสดงสถานะทางการขายและกิจกรรมที่มีเกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย ช่วยให้ทราบการเคลื่อนไหวกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย ผู้ใช้สามารถดูรายงานได้หลายรูปแบบ ดังนี้

  1. รายงานสถานะโอกาสทางการขายและกิจกรรม ตามแหล่งที่มาของลูกค้า
  2. รายงานสถานะโอกาสทางการขายและกิจกรรม ตามผู้รับผิดชอบ 
  3. รายงานสถานะโอกาสทางการขายและกิจกรรม ตามทีมขาย 
  4. รายงานสถานะโอกาสทางการขายและกิจกรรม ตามประเภทอุสาหกรรม
  5. รายงานสถานะโอกาสทางการขายและกิจกรรม ตามประเภทธุรกิจ
 343
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์