รายงานการปิดโอกาสทางการขาย

รายงานการปิดโอกาสทางการขาย

คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานแบบเต็ม

รายงานการปิดโอกาสทางการขาย เป็นรายงานแสดงโอกาสทางการขายที่ปิดการขายสำเร็จและล้มเหลว ช่วยให้ทราบสถานะของโอกาสทางการขายและช่วยให้ทราบจำนวนโอกาสทางการขายที่ปิดสำเร็จและล้มเหลว ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานได้หลายรูปแบบ ดังนี้

  1. รายงานการปิดโอกาสทางการขาย แบบละเอียด
  2. รายงานการปิดโอกาสทางการขาย แบบสรุป
  3. รายงานการปิดโอกาสทางการขายสำเร็จ
  4. รายงานการปิดโอกาสทางการขายล้มเหลว
  5. ยงานการปิดโอกาสทางการขาย ตามประเภทธุอุสาหกรรม
  6. รายงานการปิดโอกาสทางการขาย ตามประเภทธุรกิจ
  7. รายงานการปิดโอกาสทางการขาย ตามผู้รับผิดชอบ
  8. รายงานการปิดโอกาสทางการขาย ตามประเภทธุรกิจ
 367
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์