รายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะของโอกาสทางการขาย

รายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะของโอกาสทางการขาย

 คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานแบบเต็ม

รายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะโอกาสทางการขาย เป็นรายงานแสดงความเคลื่อนไหวของโอกาสทางการขาย ทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงสถานะของโอกาสทางการขาย และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ปิดการขายสำเร็จ ผู้ใช้สามารถดูรายงานได้หลายรูปแบบ ดังนี้

  1. รายงานการเปลี่ยนแปลงโอกาสทางการขาย ตามลูกค้า
  2. รายงานการเปลี่ยนแปลงโอกาสทางการขาย ตามแหล่งที่มาของลูกค้า
 382
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์