รายงานการวิเคราะห์อัตราการปิดโอกาสสำเร็จ

รายงานการวิเคราะห์อัตราการปิดโอกาสสำเร็จ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานแบบเต็ม

รายงานการวิเคราะห์อัตราการปิดโอกาสสำเร็จ เป็นรายงานแสดงรายละเอียดของข้อมูลโอกาสทางการขายที่มีสถานะเป็นปิดการขายสำเร็จ เช่น ชื่อผู้รับผิดชอบ, เขตการขาย, ทีมขาย, จำนวนโอกาสทางการขายที่ปิดการขายสำเร็จ เป็นต้น ผู้ใช้สามารถดูรายงานได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

  1. รายงานการวิเคราะห์อัตราการปิดโอกาสสำเร็จ ตามผู้รับผิดชอบ
  2. รายงานการวิเคราะห์อัตราการปิดโอกาสสำเร็จ ตามเขตการขาย
  3. รายงานการวิเคราะห์อัตราการปิดโอกาสสำเร็จ ตามทีมขาย
 488
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์