ทำความเข้าใจกับ ผู้สนใจ(Lead), ผู้ติดต่อ(Contact) และบริษัท(Account) ใน myCRM

ทำความเข้าใจกับ ผู้สนใจ(Lead), ผู้ติดต่อ(Contact) และบริษัท(Account) ใน myCRM

หากคุณเป็นผู้เริ่มต้นใช้งาน myCRM คงยังสับสนอยู่ว่า ผู้สนใจ  ผู้ติดต่อ  และบริษัท เป็นลูกค้าเหมือนกัน ทำไมต้องแยกบันทึกข้อมูล และความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนเป็นอย่างไร แล้วมีความเกี่ยวข้องอะไรกับโอกาสทางการขาย

ผู้สนใจ (Lead) "ลูกค้าที่สนใจสินค้า แต่ยังไม่ซื้อสินค้า"

หากมีลูกค้ามาสอบถามข้อมูลสินค้าผ่านเว็บไซต์  พนักงานขายได้นามบัตรลูกค้าจากงานแสดงสินค้า  รวมไปถึงได้รับโทรศัพท์ให้ส่งรายละเอียดสินค้าไปทางอีเมล์  แต่ลูกค้าที่ติดต่อมายังไม่ได้ชำระเงินเงินหรือตัดสินใจซื้อสินค้าทันที  ลูกค้าประเภทนี้เราจะเรียกว่า ผู้สนใจ (Lead)

เราบันทึกข้อมูล Lead ใน myCRM เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม นำเสนอสินค้า/บริการของเราอย่างเป็นระบบ พนักงานขายสามารถกำหนดระดับความสำคัญของ Lead ในแต่ละกรณี เช่น หาก Lead มาสอบถามข้อมูลสินค้าเฉยๆ เราอาจให้ความสำคัญในระดับกลาง แต่ถ้าหาก Lead ต้องการให้เราส่งใบเสนอราคาไปให้แสดงว่า Lead ต้องการข้อมูลราคาเพื่อตัดสินใจซื้อ พนักงานขายอาจให้ความสำคัญในระดับสูงได้

จากนั้นพนักงานสามารถนำข้อมูล Lead ที่บันทึกไว้มาเปิดโอกาสทางการขายเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการขายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลสินค้า/บริการ  การนัดหมายนำเสนอข้อมูลสินค้า/บริการ  การส่งใบเสนอราคาและการปิดการขาย

ผู้ติดต่อ (Contact) "ลูกค้าที่เป็นตัวแทนจากบริษัท"

ลูกค้าประเภทนี้อาจเป็นบุคคลหนึ่งคน หรือหลายคนของลูกค้าบริษัท เพราะผู้ติดต่อที่เป็นตัวแทนบริษัทอาจซื้อสินค้า/บริการแตกต่างกันแต่มาจากบริษัทเดียวกัน

ดังนั้นพนักงานขายจึงต้องบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อเหล่านี้ไว้ใน myCRM เพื่อใช้ในการออกเอกสารงานขายต่างๆ รวมไปถึงการใช้เป็นข้อมูลประกอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ  เครดิต  และแยกแยะข้อมูลอย่างชัดเจน

บริษัท (Account) "ลูกค้าองค์กร/บริษัท"

ลูกค้าบริษัท เป็นลูกค้าที่ต้องทำความสัมพันธ์ระยะยาว ลูกค้าบริษัทอาจเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หุ้นส่วนธุรกิจ หรือลูกค้าที่ซื้อสินค้า/บริการของเรา  

พนักงานขายต้องบันทึกข้อมูลลลูกค้าบริษัทโดยละเอียด รวมไปถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท กับ ผู้ติดต่อ เพื่อให้ทราบว่าบริษัทมีใครเป็นตัวแทนในการซื้อสินค้า 1697
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์