myCRM ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบออนไลน์ มีข้อดีต่อธุรกิจอย่างไร?

myCRM ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบออนไลน์ มีข้อดีต่อธุรกิจอย่างไร?

ในปัจจุบันมีธุรกิจหลายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการใช้โปรแกรมมาควบคุมระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ ในขณะที่บางส่วนยังใช้เทคโนโลยีเดิมที่ไม่เป็นระบบออนไลน์ทำให้เสียโอกาสทางการขายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้

ข้อดีของการใช้โปรแกรมที่เป็นระบบออนไลน์อย่าง myCRM ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

1. ต้นทุนต่ำ 

ธุรกิจไม่ต้องลงทุนซื้อ Server  จ้างฝ่ายวิจัยและพัฒนาโปรแกรมหรือฝ่าย IT และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโปรแกรมเมื่อเกิดปัญหา ธุรกิจจึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพ

พนักงานสามารถใช้โปรแกรม myCRM ได้ทุกที่โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถทำธุรกิจได้ทันที เพิ่มโอกาสทางการขายได้มากขึ้น หากเราต้องการเรียกข้อมูลลูกค้าหรือเปิดบิลขายก็สามารถทำได้ทันทีไม่ต้องเดินทางกลับไปที่บริษัทเพื่อเปิดบิลขาย

3. สร้างภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัย

การใช้โปรแกรมแบบออนไลน์ที่สามารถทำงานได้แบบ Real Time ช่วยให้ลูกค้ามีความประทับใจที่พนักงานสามารถออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา ได้อย่างรวดเร็ว และได้รับเอกสารทันทีผ่านอีเมล์

4. ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น มีเวลาเหลือเพื่อบริการลูกค้ามากขึ้น

ระบบออนไลน์ทำงานแบบ 7 วัน 24 ชั่วโมง สามารถรองรับลูกค้าได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และอาจเปิดช่องทางให้สามารถทำธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้มากขึ้น

5. ลูกค้าประทับใจ

เมื่อเป็นระบบออนไลน์ลูกค้าจะได้รับข้อมูลจากการทำงานแบบทันทีทันใดไม่ต้องรอนานเหมือนการใช้ระบบออฟไลน์

6. ลดความเสียง

ราคาของ myCRM เป็นราคาที่ธุรกิจสามารถลงทุนได้แบบไม่มีความเสี่ยง และการชำระค่าบริการแบบรายปี มีผลให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจในการลงทุนแบบปีต่อปีได้ การลงทุนใช้ระบบออนไลน์ จะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญรักษาข้อมูลของธุรกิจอย่างเข้มงวด และช่วยลดความเสี่ยงในกรณีข้อมูลสูญหาย หรือภัยคุกคามจากธรรมชาติได้

 897
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์