ทำไมธุรกิจที่กำลังเติบโตจำเป็นต้องมี CRM ?

ทำไมธุรกิจที่กำลังเติบโตจำเป็นต้องมี CRM ?

      ทำไมเราจึงต้องมี CRM การทำธุรกิจแบบเดิมที่ผ่านมาไม่เพียงพอหรือ หรือว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ฝรั่งคิดขึ้นมาแล้วก็ทำเทคโนโลยีออกมาหลอกขายเราอันที่จริงแนวความคิดนั้นก็เกิดขึ้นมาจากการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นสินค้าและบริการ ที่แต่เดิมจะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่าจะผลิตอะไรออกมาให้ใช้เริ่มเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (Customer Oriented) หรือผู้บริโภคเป็นผู้กำหนดว่าต้องการสินค้าแล้วบริการอะไร


การแข่งขันที่รุนแรงนี้เองประกอบกับสินค้าที่แทบจะไม่มีความแตกต่างสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าไม่หลงเหลือความจงรักภักดี นี่เองคือเหตุผลที่บริษัทหลายๆ แห่งจะเน้นไปที่การบริการเพื่อสร้างความแตกต่างและ CRM เองก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยสร้างความแตกต่างนี้

      ในปัจจุบันบริษัททั้งหลายจึงเน้นไปที่ลูกค้าของตนเองที่มีอยู่เดิม เราจึงไม่ต้องแปลกใจว่าสำหรับผู้ที่มีส่วนแบ่งทางตลาดที่อาจจะไม่ได้เติบโตมากนัก ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทมีการดำเนินงานที่ไร้ประสิทธิภาพ เพราะว่าการทำให้ฐานลูกค้าเดิมจ่ายเงินมากขึ้น ย่อมหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้ แล้วทำไมธุรกิจทั้งหลายจึงเลือกที่จะมุ่งไปที่ลูกค้าเดิมที่มีอยู่ คำตอบง่ายๆ ก็เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่ๆ มันสูงกว่าการทำให้ลูกค้าเดิมจ่ายเพิ่มนั่นเอง

อะไรคือ CRM?

ระบบที่สร้างความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาวที่เรียกกันว่า CRM นั้นมาจากคำว่า Customer Relationship Management หรือ “การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า” ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านี้ก็มีทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการบริหารจัดการหรือการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันระหว่างองค์กรกับลูกค้าเอาไว้ให้ได้อย่างมั่นคงยืนนาน

หน้าที่ของ CRM คืออะไร?

ระบบ CRM ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของทั้งลูกค้าและผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้าต่อไป ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการติดต่อ หรือพฤติกรรมการซื้อสินค้าต่าง ๆ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์และวางแผนการตลาด เพื่อที่จะนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ

CRM มีประโยชน์อย่างไร

ได้รู้จักกับ CRMกันแล้ว ทีนี้ก็มาดูประโยชน์ของ CRM กันบ้าง

1. ช่วยเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น

การที่ระบบสามารถที่จะเข้าถึงฐานข้อมูลที่สำคัญของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ลูกค้านิยมซื้อ ช่องทางการสั่งซื้อที่ลูกค้าสะดวก จะทำให้สามารถวิเคราะห์และนำไปพัฒนาการขายและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนั่นเอง

2. ช่วยให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ระบบจะช่วยเพิ่มช่องทางในการติดต่อระหว่างคุณกับลูกค้าได้มากขึ้นในหลากหลายช่องทาง ซึ่งขณะที่ทำการติดต่ออยู่นั้น ข้อมูลของลูกค้าที่ติดต่อก็จะถูกนำมาแสดงให้เห็นบนหน้าจออย่างครบถ้วน รวมทั้งระบบที่ต้องใช้ในการให้บริการช่วยเหลือแก่ลูกค้าก็จะขึ้นให้เห็นบนหน้าจอด้วยเช่นกัน ซึ่งประวัติการติดต่อกับลูกค้าก็จะถูกบันทึกไว้อย่างอัตโนมัติ จึงทำให้สามารถวัดผลการให้บริการได้อย่างถูกต้องแน่นอน และข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกนำมาใช้ปรับปรุงการให้บริการเพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป

3. ช่วยส่งเสริมด้านการตลาด

    ระบบ CRM จะมีการจัดเก็บข้อมูลเอาไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเมื่อจะต้องวางแผนการตลาดจะสามารถนำมาใช้ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายของสินค้า การสร้างแคมเปญหรือโปรโมชั่น การเลือกช่องทางที่เหมาะสมในการขาย รวมถึงการนำมาใช้ในการพัฒนาแคมเปญเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป สำหรับโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ระบบ CRM ถือได้ว่าเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตและก้าวไปข้างหน้าได้ไกลขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิม ซึ่งถ้าคุณยังไม่ถูกคู่แข่งทิ้งไว้ข้างหลังก็ไม่ควรที่จะรอช้าในการนำระบบ CRM มาใช้กับธุรกิจ

โปรแกรม myCRM จะช่วยอะไรคุณบ้าง ?
1. iSales ระบบบริหารงานขาย

จัดเก็บทุกประวัติ บันทึกทุกกิจกรรมงานขาย iSales ระบบบริหารงานขายใน myCRM ช่วยให้พนักงานขายสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า คัดกรองจัดลำดับความสำคัญ เปิดโอกาสทางการขาย ออกเอกสารสำคัญทางการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และใบกำกับภาษีอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมขายมั่นใจได้ว่าทุกเอกสารงานขายที่พนักงานออกให้กับลูกค้าจะมีความถูกต้องและอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับที่กิจการกำหนดไว้ เพราะทุกการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้ ผ่านโปรแกรม myCRM ออนไลน์

2. iManager ระบบสำหรับผู้บริหาร
อนุมัติเอกสาร ดูรายงาน ตรวจสอบความเคลื่อนไหวได้ทุกที่ จะสะดวกขนาดไหนหากผู้บริหารสามารถดูรายงาน สรุปต่างๆ เช่น ยอดขาย เป็นทั้งแบบกราฟและแจกแจงผู้บริหารสามารถอนุมัติเอกสาร ใบเสนอราคา
ผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต ส่วนเสริม iManager ระบบสำหรับผู้บริหาร ช่วยให้ผู้บริหารทำงานได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องกลับเข้าไปที่บริษัทเพื่ออนุมัติเอกสาร สามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญต่างๆ เป็นไฟล์ PDF เพื่อจัดเก็บและส่งต่อได้อีกด้วย

3. Mobile ระบบบริหารงานขายบนมือถือ
บันทึกกิจกรรม ติดตามลูกค้า เปิดโอกาสทางการขาย ทำเสนอราคาบนมือถือ สนับสนุนการทำงานของพนักงานขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย บันทึกกิจกรรม ติดตามการนัดหมาย ดูข้อมูลลูกค้า เปิดโอกาสทางการขาย ทำใบเสนอราคาออนไลน์และส่งอีเมล์ให้ลูกค้าได้ทันที ส่วนเสริม Mobile ระบบบริหารงานบนมือถือ ช่วยให้พนักงานขายทำงานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยหน้าจอการทำงานที่ใช้งานง่าย เปิดใช้งานบนมือถือได้ทันที สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ เมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

 698
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์