วีดีโอการใช้งาน

12 รายการ
สามารถเก็บข้อมูลของลูกค้ากลุ่มคาดหวังเพื่อดูข้อมูลของลูกค้านั้นได้ทันทีเมื่อต้องการ
ช่วยจัดเก็บข้อมูลผู้ขายอย่างเป็นระบบ เช่นบันทึก ชื่อผู้ขาย ข้อมูลการติดต่อ รูปภาพผู้ขาย ที่อยู่ เป็นต้น
บริหารงานขาย จัดการข้อมูลลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านระบบออนไลน์อย่างมืออาชีพ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์