แก้ไขเลข Running แบบแยกบริษัทได้

แก้ไขเลข Running แบบแยกบริษัทได้

โปรแกรม myCRM รองรับการกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารได้หลากหลาย ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบที่ต้องการได้

โดยระบบจะมีการกำหนดรูปแบบเริ่มต้นให้ และได้มีฟีเจอร์ใหม่ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเลขที่เอกสารแบบแยกตามบริษัทได้ ในกรณีผู้ใช้มีสาขาหรือบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มความสะดวกมากขึ้น

ผู้ใช้ต้องการเพิ่มหรือแก้ไข สามารถเข้าไปกำหนดได้ที่ "ตั้งค่าระบบทั่วไป" เลือก "เลข Running"


จากนั้นให้ผู้ใช้เลือกรายการเลขที่เอกสาร ที่ต้องการแก้ไขการตั้งค่าให้กดที่ปุ่ม "แก้ไข" (รูปดินสอ) หน้ารายการเลขที่เอกสารที่ต้องการ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเมนู ใบเสนอราคา


เมื่อกดปุ่ม "แก้ไข"แล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลโดยแยกเป็น 2 แถบ ดังนี้

แถบแรกเป็นส่วนแสดงรายละเอียด การตั้งค่า การข้ามเลขที่เอกสาร การเรียกใช้ และคำอธิบายเพิ่มเติม

ในส่วนของการตั้งค่า การข้ามเลขที่เอกสารสามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ คือ

1. อนุญาติ คือ อนุญาตให้ข้ามเลขที่เอกสารได้

2. ไม่อนุญาติ คือ ไม่อนุญาตให้ข้ามเลขที่เอกสาร ระบบจะกำหนดเลขที่เอกสารเริ่มต้นเป็นเลขที่เอกสารที่ใช้งานได้เท่านั้น

3. แจ้งเตือน คือ อนุญาตให้ข้ามเลขที่เอกสารได้ แต่ระบบจะแสดง Popup ให้ยืนยันการข้ามเลขที่เอกสารก่อน

การเรียกใช้ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ

1. ทุกบริษัท คือ ทุกสาขาหรือทุกบริษัทที่มีในระบบ จะใช้รหัสที่ตั้งค่าไว้เป็นเลขเอกสารเดียวกันเทั้งหมด

2. แยกบริษัท คือ แต่ละบริษัทตั้งค่าเลขที่เอกสารแยกไว้ จะใช้ได้แค่เฉพาะของบริษัทที่ตั้งค่าไว้เท่านั้น  เป็นการตั้งค่าเลขที่เอกสารที่ระบุใช้สำหรับของแต่ละบริษัทที่ตั้งค่าไว้ เท่านั้น

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการเพิ่มเลขที่เอกสารแบบแยกบริษัทค่ะ


แถบสองเป็นส่วนแสดงรูปแบบ Running ผู้ใช้สามารถเข้ามาเพิ่มหรือแก้ไขเลขที่เอกสารได้ตรงส่วนนี้

ในหน้านี้ให้ผู้ใช้กดปุ่มเพิ่มข้อมูล สัญลักษณ์ (+) ตามรูป


ระบบแสดงส่วนการจัดการสร้างรูปแบบ Running ให้ผู้ใช้จัดการข้อมูลดังนี้

1.บริษัท เลือกบริษัทย่อยหรือสาขาที่มี

2.อักขระหน้า ในกรณีเพิ่มเลขที่เอกสารบริษัทใหม่จะต้อง ติ้กที่ ค่าเริ่มต้นด้วย

3.สัญลักษณ์ จะใช้ขั้นระหว่างตัวอักษรกับวันที่ 

4.เริ่ม Running ใหม่ คือ ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะให้รูปแบบเลขที่เอกสารรันใหม่ตามรูปแบบใด โดยจะมี

- วันใหม่ 

- เดือนใหม่ 

- ปีใหม่

5.รูปแบบวันที่

6.สัญลักษณ์ จะใช้ขั้นระหว่างวันที่กับเลขrunning

7.รูปแบบRunning ผู้ใช้สามารถเลือกได้จะใช้เลขrunningกี่ตำแหน่ง

8.เริ่มนับจาก สามารถเลือกได้ว่าเอกสารที่จะทำต้องการให้เริ่มนับเอกสารตั้งแต่เลขอะไร

9.อักขระหลัง

10.คำอธิบาย


เมื่อผู้ใช้ตั้งค่าเลขRunning ครบทุกบริษัทแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูล รูปแบบเลขRunning ของแต่ละบริษัทไว้ให้ค่ะ


โดยเลขที่เอกสารจะเริ่มนับก็ต่อเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนบริษัทเป็นบริษัทนั้นๆ ถึงจะมีการรันเลขตามที่ตั้งค่าไว้ของแต่ละบริษัท


ตัวอย่าง การทำเอกสารใบเสนอราคา ของบริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด


ตัวอย่าง การทำเอกสารใบเสนอราคา ของบริษัท วีพีเอ็น จำกัด

 110
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์