การเพิ่มสินค้าใหม่ในหน้าต่างการสร้างเอกสาร

การเพิ่มสินค้าใหม่ในหน้าต่างการสร้างเอกสาร

สำหรับการเพิ่มสินค้าใหม่ในหน้าต่างการเลือกสินค้า เหมาะสำหรับกรณีที่ผู้ใช้เข้าสู่หน้าต่างเลือกสินค้าแล้วไม่มีรายการสินค้าให้เลือก หรือต้องการเพิ่มสินค้าใหม่ในขณะนั้น หน้าต่างนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "เพิ่มสินค้าใหม่" ผู้ใช้จะสามารถเพิ่มสินค้าได้ทันที เมนูที่สามารถเพิ่มสินค้าใหม่ได้ ประกอบด้วย เมนูลูกค้า (Lead) ,โอกาสทางการขาย ,ใบเสนอราคา ,ใบสั่งขาย และใบกำกับภาษี โดยสินค้าที่เพิ่มใหม่ได้มี 2 ประเภท คือ สินค้าทั่วไป และสินค้าบริการตัวอย่างการเพิ่มสินค้า เมนูใบเสนอราคา

1. ให้ผู้ใช้เข้าสู่เมนูสร้างใบเสนอราคา โดยทำการกรอกข้อมูลทั่วไปให้เรียบร้อย จากนั้นไปที่แถบของสินค้า คลิกที่ปุ่ม +เพื่อเพิ่มสินค้า จากนั้นให้ผู้ใช้เลือก เพิ่มสินค้า หรือเพิ่มบริการ2. ระบบแสดงหน้าต่างเลือกสินค้า จากนั้นให้ผู้ใช้ Click ที่ปุ่ม "เพิ่มสินค้าใหม่"
3. ระบบจะแสดงหน้าต่างสร้างสินค้า สำหรับบันทึกข้อมูลสินค้าใหม่ ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ให้ครบถ้วน4. เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลสินค้าครบถ้วนแล้ว ให้ Click ปุ่ม "บันทึก"5. หลังจากกดบันทึกแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลสินค้าใหม่ในหน้าต่างเลือกสินค้าให้อัตโนมัติ ให้ผู้ใช้ กด "เลือกและปิด"
6. จากนั้น ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่เมนูใบเสนอราคา ผู้ใช้งานสามารถกดบันทึกเอกสาร จากนั้นก็สามารถส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้าได้เลยค่ะ


 921
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์