การบริหารข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งแรกในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของคุณ คือ การรู้จัก ว่าลูกค้าของคุณคือใคร เช่น ลูกค้าของคุณทำธุรกิจอะไร, มีพนักงานกี่คน, มีปัญหาหรือความต้องการอะไร เป็นต้น ซึ่งคำถามเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อให้คุณรู้จักลูกค้ามากขึ้นเพื่อให้มีการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการทีตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น แต่ถ้าเป็นลูกค้าเดิมของคุณ ยังมีสิ่งที่คุณจะต้องรู้อีก เช่น ลูกค้าเคย ซื้อสินค้าอะไรจากคุณไปบ้าง ลูกค้าติดปัญหาในการใช้งานสินค้าอยู่หรือไม่ บริการที่ลูกค้าได้รับเป็นที่พึงพอใจหรือ ไม่ลูกค้าต้องการอะไรทีพิเศษกว่าลูกค้ารายอื่นๆ หรือไม่ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้จักลูกค้าของคุณได้มากขึ้นคงไม่ใช่เรืองยากถ้าลูกค้าของคุณมีเพียงไม่กี่ราย รายละเอียดเหล่านี้คงไม่มากเกินไปสำหรับพนักงานทีพบปะกับลูกค้าเป็นประจำ แต่ถ้าลูกค้าของคุณมีจำนวนมากหรือ เทียบสัดส่วนจำนวนพนักงานขายกับจำนวนลูกค้าแล้วต่างกัน เช่น ถ้าพนักงานคนหนึ่งต้องให้บริการลูกค้ามากกว่า 30 รายต่อเดือน จะเห็นว่าไม่ง่ายเลยสำหรับการทีจะจำข้อมูลเหล่านี้ได้หมด ยิ่งถ้ามีพนักงานคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือได้ย้ายงานออกไป จะมีโอกาสสูงที่จะสูญเสียลูกค้าเหล่านี้ตามไปด้วย

บริษัทของคุณเคยเจอปัญหาในการบริหารข้อมูลลูกค้าหรือไม่ ?

ปัญหาข้อมูลลูกค้าที่มีสาเหตุมาจากการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ดีพอ

  • Duplicate : ข้อมูลซ้ำ รายชื่อลูกค้าของแผนกการตลาด กับแผนกขาย
  • Duration  : ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลนาน
  • Up to date : ข้อมูลเก่าที่ล้าสมัยไปแล้ว
  • Customer Products : ไม่รู้ว่าลูกค้าได้ซื้อสินค้าอะไรไปบ้าง , ไม่รู้ว่ามีใครซื้อสินค้าไปบ้าง

ปัญหาข้อมูลลูกค้าที่มีสาเหตุมาจากพนักงาน

  • Activity / History  : ไม่รู้ว่าต้องทำกิจกรรมอะไรกับลูกค้าไปบ้าง หรือทำกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง
  • Employee Leave : เมื่อพนักงานลาออกข้อมูลลูกค้าก็จะหายไปกับพนักงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเดิม หรือลูกค้าที่กำลังจะเปิดการขาย
  • Who is Owner : ไม่รู้ว่าลูกค้ารายนี้มีพนักงานคนไหนเป็นผู้ดูแล , พนักงานจำไม่ได้ว่าต้องดูแลลูกค้ารายไหนบ้าง
  • Team Sharing : ในการขายแต่ละครั้งอาจจะต้องใช้บุคลากรมากกว่า 1 ท่าน ถ้าคนที่รู้ข้อมูลไม่อยู่ก็ต้องเสียเวลาในการติดต่อเพื่อขอข้อมูล หรือเสียเวลาในการค้นหาประวัติถ้าไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ดีพอ

การจะบริหารข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควร ขับเคลื่อนด้วย ซอฟต์แวร์

 378
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์