Sale Pipeline เรื่องที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ

Sale Pipeline เรื่องที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ

Sales Pipeline เป็นเรื่องสำคัญที่ทีมงานขายควรคำนึงถึง แต่จะพบว่าหลายๆ องค์กรไม่ได้ให้ความสำคัญหรืออาจให้ความสำคัญแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถพยากรณ์ยอดขายได้แม่นยำ แต่ถ้าองค์กรใดกระตุ้นให้พนักงานขายทุกคนเห็นประโยชน์ของ Sales Pipeline แล้วก็จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายได้ไม่ยากนัก

และปัจจัยที่จะทำให้ Pipeline ทีมีกลายมาเป็นลูกค้าที่ใช้จริงได้ คือต้องมีการจัดลำดับเรื่อง “ระยะเวลาที่ลูกค้าน่าจะสั่งซื้อ” และ "ขั้นตอนการขาย"

ตัวอย่างขั้นตอนการขาย

หากเราไม่มีข้อมูลดังกล่าว ปัญหาที่เกิดคือ ?
1. ไม่ทราบความน่าจะเป็นที่จะปิดการขายได้ พูดง่าย ๆ คือ “ชัวร์ไม่ชัวร์” โดยวิธีที่ดีที่สุดต้องทราบเป็น % เลย เช่น รายนี้มีความน่าจะเป็น 70% ในขณะที่อีกรายแค่ 50% เป็นต้น
2. ไม่ทราบลำดับความสำคัญว่าในช่วงนั้น ๆ ต้องตามรายไหนก่อนหลัง ซึ่งหากเราทราบ “ระยะเวลาที่ลูกค้าน่าจะสั่งซื้อ” และ "ขั้นตอนการขาย" แล้ว  การติดตามของคุณจะเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้น

“ข้อมูลใน Sales Pipeline สามารถทำนายอนาคตยอดขายได้แน่นอน”

ตัวอย่าง Sale Pipeline

จากหน้ารายละเอียดโอกาสทางการขาย สามารถดูประวัติสถานะโอกาสทางการเขียนที่เปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งได้ ทำให้วิเคราะห์การขายให้กับลูกค้ารายนี้ได้

จากหน้าของ Dashboard สามารถดูการคัดกรองโอกาสทางการขายทั้งหมดแบบ Pipeline ได้ ทำให้เห็นภาพรวมของสถานะโอกาสทางการขายทั้งหมดในบริษัทได้

 2344
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์