การอัพเดทและติดตามสถานะการขายของพนักงานด้วยระบบโอกาสทางการขาย

การอัพเดทและติดตามสถานะการขายของพนักงานด้วยระบบโอกาสทางการขาย

ระบบโอกาสทางการขาย เป็นอีกระบบหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานขาย เพราะในแต่ละวันพนักงานขายแต่ละคนจะมีการติดต่อกับลูกค้าหลายราย ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้พนักงานขายสามารถติดตามการขายของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลากับการจดบันทึกในสมุด หรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์ซ้ำ ๆ เพียงแค่เข้ามาอัพเดทสถานะการขายของตนเอง

 

นอกจากจะเป็นประโยนช์ต่อพนักงานขายแล้ว ยังช่วยให้หัวหน้าทีมขายหรือผู้บริการติดตามกระบวนการขายของพนักงานได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเข้าไปสอบถามพนักงานขายที่ละคน แค่ลงชื่อเข้าใช้งานในระบบ แล้วคนหาข้อมูลพนักงานขายหรือข้อมูลลูกค้าที่ระบบโอกาสทางการขาย เพียงเท่านี้ก็สามารถทราบกระบวนการขายของพนักงานแต่ละคนได้แล้ว


เมื่อมีลูกค้าติดต่อเข้ามา ขั้นตอนแรกต้องบันทึกข้อมูลลูกค้าก่อน หลังจากนั้นก็ไปสร้างข้อมูลโอกาสทางการขาย เพื่อระบุว่ามีการขายเกิดขึ้นกับลูกค้ารายนี้ โดยในหน้าจอสร้างข้อมูล ระบบจะให้เลือกสถานะโอกาสทางการขาย (ระบบมีการกำหนดค่าเริ่มต้นไว้ให้ ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้)


 เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะโอกาสทางการขาย ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการขายในขั้นตอนต่าง ๆ

  

พร้อมทั้งแสดงค่าความเป็นไปได้ของการขายเป็น % (ผู้ใช้สามารถตั้งค่าสถานะโอกาสทางการขายและกำหนดค่าความเป็นไปได้ตามหัวข้อด้านล่าง)

  

เมื่อมีการติดต่อกับลูกค้า โดยครั้งแรกพนักงานขายอาจจะบันทึกสถานะโอกาสทางการขายเป็น “สนใจ, นำเสนอ, ส่ง Email” ก่อน ต่อมาเมื่อลูกค้าบอกว่าต้องการใบเสนอราคา พนักงานขายก็สามารถเข้ามาอัพเดทสถานะเป็น “เสนอราคา” ได้ หลังจากเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ถ้าลูกค้าบอกว่าขอพิจารณาดูก่อน พนักงานขายก็อัพเดทสถานะเป็น “พิจารณา และเปรียบเทียบ” สามารถอัพเดทสถานะได้เรื่อย ๆ จนกว่าจะปิดการขาย

 

สามารถอัพเดทสถานะได้ในหน้าจอแก้ไขและหน้าจอแสดงรายละเอียดโอกาสทางการขายที่ส่วนจัดการด้านขวา

  

ทั้งนี้ เมื่อมีการอัพเดทสถานะการขาย พนักงานขายสามารถดูประวัติสถานะโอกาสทางการขายของลูกค้าได้จากส่วนจัดการข้อมูลด้านขวา

  

 

การตั้งค่าสถานะโอกาสทางการขาย

เมื่อต้องการสถานะโอกาสทางการขายอื่น นอกเหนือจากที่ระบบกำหนดไว้ให้ ผู้ใช้สามารถเข้าไปกำหนดได้ที่ ตั้งค่าข้อมูลการขาย > ตั้งค่าข้อมูลโอกาสทางการขาย > สถานะโอกาสทางการขาย

  

 

ระบบจะกำหนดข้อมูลเริ่มต้นให้บางส่วน ผู้ใช้สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบได้

การปิดการขายจะมี 2 สถานะ คือ ปิดการขายไม่สำเร็จเป็น 0 และ ปิดการขายสำเร็จเป็น 100

  

ผู้ใช้สามารถกำหนดให้สถานะโอกาสทางการขายที่ต้องการเป็นค่าเริ่มต้นเองได้ โดยค่าเริ่มต้นจะมีเพียงสถานะเดียว ซึ่งเวลาเปิดโอกาสทางการขายระบบจะแสดงสถานะที่เป็นค่าเริ่มต้นก่อน

  

 

การอัพเดทสถานะการขายของพนักงานขายแต่ละคนจะทำให้รู้ถึงกระบวนการต่อไปที่จะทำให้อนาคตได้ และทำให้สามารถวางแผนการขายเพื่อให้ปิดการขายได้สำเร็จ

 

 303
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์