062-310-6964     sale@getmycrm.com    

เทคนิคการดูประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า

เทคนิคการดูประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า

เทคนิคง่ายๆ ที่ทางทีมงานจะมาแนะนำในการดูประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า เมื่อผู้ใช้ต้องการทราบว่าลูกค้ารายนี้เคยซื้อสินค้ากี่ครั้ง หรือซื้อสินค้าอะไรบ้าง โดยดูจากข้อมูลใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และใบกำกับภาษี ซึ่งสามารถดูได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ดูจากเอกสารเกี่ยวข้อง

2. ดูจากรายงาน


วิธีที่ 1 ดูจากเอกสารเกี่ยวข้อง

ผู้ใช้สามารถดูประวัติการซื้อขายของลูกค้าได้ทั้งประเภทผู้สนใจ (Lead) ผู้ติดต่อ (Contact) และบริษัท (Account) โดยกดเข้าไปในประเภทลูกค้าที่ต้องการในที่นี้ขอยกตัวอย่าง เมนูบริษัท (Account) เนื่องจากการออกเอกสารขายส่วนใหญ่จะใช้ในนามของบริษัท

ให้ผู้ใช้เลือกรายการบริษัท (Account) ที่ต้องการเพื่อเข้าสู่หน้าจอรายละเอียดระบบแสดงหน้าจอรายละเอียด ให้ผู้ใช้สังเกตในส่วนจัดการข้อมูลด้านขวา แล้วกด “เอกสารที่เกี่ยวข้อง”ระบบแสดงรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และระบุจำนวนเอกสารที่อ้างอิงลูกค้ารายนี้ โดยผู้ใช้สามารถดูประวัติการขายสินค้าได้ที่รายการใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และใบกำกับภาษีหากผู้ใช้ต้องทราบข้อมูลการออกใบเสนอราคาของลูกค้ารายนี้ ให้กดที่ “ใบเสนอราคา”

ระบบจะแสดงรายการใบเสนอราคาทั้งหมด ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลในเอกสารที่ต้องการได้เมื่อเลือกข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดใบเสนอราคาที่ผู้ใช้เลือกวิธีที่ 2 ดูจากรายงาน

วิธีนี้เป็นการดูรายละเอียดเอกสารแบบสรุปภาพรวม โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดรายงานออกมาเป็นรูปแบบ ไฟล์ PDF หรือ ไฟล์ Excel

โดยไปที่ เมนูรายงาน เลือกระบบใบเสนอราคา กด “รายงานใบเสนอราคา”ระบบแสดงหน้าจอรายงานใบเสนอราคา ให้ผู้ใช้เลือกแสดงรายงาน “ตามลูกค้า” เพื่อดูรายงานตามรายชื่อลูกค้าที่ออกใบเสนอราคาเลือกเงื่อนไขการค้นหาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงาน เช่น วันที่ เลขที่ใบเสนอราคา รหัสบริษัท เป็นต้นระบบจะแสดงรายละเอียดรายงานใบเสนอราคา โดยแสดงรายการตามลูกค้า ผู้ใช้สามารถดูได้ว่าช่วงวันที่นี้มีการออกใบเสนอราคาไปแล้วกี่ครั้ง และแต่ละครั้งลูกค้าขอเสนอราคาสินค้าอะไรบ้าง ดังรูป

 

 3169
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์