การค้นหาจะง่ายขึ้นเมื่อใช้ “ตัวกรองข้อมูล”

การค้นหาจะง่ายขึ้นเมื่อใช้ “ตัวกรองข้อมูล”

ตัวกรองข้อมูลเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้คัดกรองดูสถานะต่างๆ โดยไม่ต้องกดค้นหา โดยการคัดกรองนี้จะมีทั้งในระบบงานขาย ได้แก่ ผู้สนใจ, ผู้ติดต่อ, บริษัท, โอกาสทางการขาย,

ใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, รับเงินมัดจำ, ใบกำกับภาษี และรับชำระเงิน แต่ละเมนูก็จะมีหัวข้อในการกรองข้อมูลที่แตกต่างกันไป ซึ่งตัวกรองข้อมูลจะอยู่ในส่วนจัดการข้อมูลด้านขวา


ยกตัวอย่าง วิธีการกรองข้อมูลของเมนูใบเสนอราคา


ตัวกรองข้อมูลใบเสนอราคาจะแสดงถึงสถานะของใบเสนอราคา เช่น ใบเสนอราคาทั้งหมด, ใบเสนอราคาที่สร้างวันนี้, ใบเสนอราคาที่เกินกำหนดวันยืนราคา, สถานะใบเสนอราคา [รออนุมัติ (Wait Approve), อนุมัติ (Approved), ปิด (Close), ยกเลิก (Cancel)] และสถานะของใบสั่งขายหรือทำใบกำกับภาษีที่อ้างอิงใบเสนอราคา


ผู้ใช้สามารถกดเลือกหัวข้อที่ต้องการได้เลยค่ะ โดยเมื่อเลือกเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงรายการใบเสนอราคาที่ถูกคัดกรองในตารางข้อมูล เช่น ต้องการดูใบเสนอราคาที่ปิดการขายแล้ว ให้ผู้ใช้เลือกสถานะปิด ระบบก็จะแสดงรายการใบเสนอราคาที่สถานะถูกปิดขึ้นมาทั้งหมดค่ะการใช้งานตัวกรองข้อมูลด้านขวา จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น และยังสามารถช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานได้อีกด้วยค่ะ

 

 1281
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์